St. Paul kyrkja, er fullsett til siste benk. Fleire hundre afrikanarar gler seg over at det er høgtidsdag og dåpsdag.

Det vert fortalt at Nobelprisvinnaren Desmond Tutu alltid vitjar denne kyrkja når han er i byen.

Han er ikkje i kyrkja i dag. Men her er andre gjester. Eit kor frå Bergen som heilt sidan Nelson Mandela og Frederik W de Klerk fekk Nobels fredspris i 1993, har hatt ein draum om at dei skulle reisa til Sør-Afrika og syngja nasjonalsongen for fridomskjempa og presidenten.

Sangkoret Lyderhorn møtte aldri Mandela. Men kva gjorde det når møtte så mange av Mandelas landsmenn som klart og tydeleg viste at dei sette pris på songen deira.

— Vi visste ikkje at de var zuluar, kviskrar ein av kyrkjegjengarane til ei korvenninne av meg då vi går ut av kyrkja. Slik ville han understreka at han syntest det var gildt at vi hadde sunge ein afrikansk song for dåpsborna.

Vi kan ikkje anna enn å smila og takka. Kvifor skal vi syngja for presidentar når vi fekk ein heil kyrkjelyd til å syngja og dansa med oss.

Kontrastar og motsetningar

Sør-Afrika er kontrastanes og motsetninganes land. Her er storslått natur, høge fjell, fine blomar, endelause sandstrender, ville dyr, høge skyskraparar, digre shoppingsenter, endelause slumområde, trafikkmaskiner, motorvegar og solnedgangar ein aldri gløymer.

Og ei politisk historie vi kvite og rike aldri har lov til å gløyma.

Inntrykka møter turistar og besøkjande hulter til bulter i landet som flyt over av mjølk og honning samstundes som det plagast av botnlaus fattigdom, vald og kvardagskriminalitet

Men det er korkje dei tre hannløvene som sat og åt på ein gnu i Krügerparken, utsynet frå Cape Towns berømte Taffelberg eller brenningane som bryt der Atlanterhavet møtest med Det indiske hav, eg kjem til hugsa best.

Det er menneska og kontakten vi oppnådde fordi vi kom for å syngja og læra meir om dette landet sine songar, dansar, rytmer og historie.

Afrikanarar er ikkje som oss nordmenn. Vi strekkjer i høgda applausen til trampeklapp dersom vi tykkjer vi har lytta til tonar som let vakkert.

Møte med songen

Afrikanske tilhøyrarar lyttar med heile seg, og dei syng og dansar gjerne med. Dei treng ikkje sitja i nokon konsertsal for at songen skal fryda dei.

Det skal ikkje meir enn tonen til på zuluanes uoffisielle nasjonalsong, «Shosholoza» (ein takkesong til Nelson Mandela) før omgjevnadene eksploderer. Så vel drosjesjåførar, kelnerar, kokkar som borgarmeistrar syng med.

Ja, sjølv korrekte og avmålte flyvertar på South African Airlines slepper maska og dansar nedover midtgangen om dei høyrer desse strofene. Sangkoret Lyderhorn opplevde det på flyet mellom Port Elisabeth og Johannesburg.

Mange kjenslefulle episodar kan forteljast etter to veker på turné i dette ubegripelege landet. Klumpen sat til dømes alltid i halsen når vi song nasjonalsongen, «Nkosi sikelel´i Afrika».

Heime hadde vi lært at nevane skulle knytast når vi song salmen som vart berømt som dei svartes sin nasjonalsong under kampen mot apartheid.

Den tida er over no. I dag legg afrikanarane, svarte som kvite, høgre handa over hjertet når dei syng den nye versjonen av nasjonalsongen. Songen er ei blanding av fire språk, zulu, sesotho, afrikan og engelsk. Slik står songen som eit symbol på forsoninga som skal vera berebjelken i den nye republikken Sør-Afrika som vart danna i 1994.

Robben Island

«We serve with pride» står det over inngangen til fengselet på Robben Island, fangeøya utanfor Cape Town der Nelson Mandela sat fengsla i 18 år.

I dag valfartar turistane hit. Omvisarane som sjølve har vore politiske fangar på Robben Island. gjev dei alle ein historietime i Sør-Afrikas politiske historie

— Det er tid for forsoning og tilgjeving, understrekar omvisaren gong etter gong medan han fører oss rundt på øya. Til kalksteinsbrotet som vart kalla dei svartes universitet, fordi fangane gav kvarandre opplæring der, til hagen der Mandela stelte blomane, og til cellene der dei politiske fangane sat isolert år etter år.

Det er trongt i korridoren. Alle pressar seg fram mot fjerde celle til høgre. Mandelas celle. Den tynne madrassen som var sengeleiet han, ligg framleis på betonggolvet.

Alle kjenner Mandelas berømte og ruvande historie. Men overalt kor du kjem i snakk med folk i Sør-Afrika, kan dei fortelja ei kvardagshistorie om korleis raseskilje og undertrykking verka. På livet deira.

Heimen jamna med jorda

— Faren min hadde budd i Caledon Street i 60 år då bulldosarane tvinga han til å flytta frå District 6. Kvar dag sidan gjekk han attende sjølv etter alt var jamna med jorda. Han kom aldri over at han måtte flytta frå bydelen han vaks opp i.

Det er sonen, Noor Ebrahim som fortel oss om faren og si eiga soge på museet i utkanten av District Six i Cape Town.

Ebrahim si soge er ikkje spesiell. Liknande soger kan dei truleg fortelja alle dei 70.000 farga og svarte som måtte flytta då dei kvite makthavarane i 1964 bestemte seg for at denne bydelen skulle vera eit kvitt område.

Berre gatene, kyrkjene og moskeane stod att då bulldosarane hadde fullført jobben. Slik står bydelen framleis i dag. Ingen entreprenør fann det lønnsamt å byggja opp att District Six.

— Her stod eg med skuleungane då dei byrja å skyta. Alt kom brått på. Vi sprang det vi kunne for å koma bort. Men eg klarte ikkje berga alle ungane.

Offer i Soweto

Stille og roleg fortel Barbara Malunga, den no pensjonerte læraren, meg om korleis ho opplevde oppstanden i Soweto 16. juni 1976.

Barbara er sopran i Imilonji Kantu Choral Society, vertskoret vårt i Soweto.

Vi står framom minnemonumentet over Hector Pieterson. Den 13 år gamle guten var det fyrste offeret under oppstanden der bortimot 200 skulebarn vart drepne.

Skuleborna ville demonstrera fredeleg mot at dei ikkje fekk undervisning på deira eige språk. Men politiet møtte dei med kuler og tåregass.

I fotolinsa si fanga ein fotograf det fortvila uttrykket i auga på kameraten og systera hans då dei bar den døyande guten bort. Slik vart Pieterson eit symbol på alle pinsler Sør-Afrikas unge måtte gjennomgå i kampen mot apartheid.

Nombulelo Maichubu sit utanfor museet som er reist til minne om oppstanden.

Ho sel smykker og postkort til turistane som kjem forbi. Det var sonen hennar som heldt den døyande 13-åringen i armane. Smykkeselgjarane utanfor museet har det travelt. Dei er mange og det er konkurranse om kundane.

Det er Barbara som presenterer meg for Nobulelo:

— Sonen min måtte flykta til Nigeria etter det som skjedde. Siste brevet fekk eg frå han i 1978. Likevel sluttar eg aldri å vona at han er live, seier ho, før ho på nytt konsentrerer seg om salet av dei fargerike og populære perlebanda på bordet.

Ei hand over Sør-Afrika

— Alt kan bli bra no. I 1994 fekk vi alle rettar som skal til for å leva i eit fritt land, seier Barbara.

— Berre vi vert kvitt fattigdommen og sjukdommen ikkje knekken på oss alle.

Som afrikanarar flest, set ikkje Barbara namn på sjukdommen. Men alle veit det er aids ho meiner.

«Banish wars and strife

Lord bless our nation

Of South Afrika»

heiter det i den engelske oversetjinga av nasjonalsongen, Nkosi sikelel.

Ein skal ikkje vera mykje gudfryktig for å forstå at det trengst at Gud held handa si over Sør-Afrika.

PÅ BØFFELHORN: På Universitetet i Port Elisabeth vart vi nærare kjent afrikansk song og dans. Og Ingeborg Rygh fekk prøve å blåsa på ekte bøffelhorn.<br/>Foto: RAGNHILD HOV