USAs president Barack Obama gjør det klart at han ikke vurderer å redusere den militære innsatsen i Afghanistan til en ren antiterroroperasjon.

Presidenten diskuterte tirsdag krigen i Afghanistan med ledere for begge partiene i Kongressen. Han ville ikke si om han kommer til satse på en kraftig opptrapping, men sa det ikke er aktuelt å krympe militæroperasjonen i landet til et minimum.

Det er tidligere blitt hevdet at visepresident Joe Biden er tilhenger av en slik løsning, men kilder i regjeringen understreker at dette ikke er riktig.

Vanskelig beslutning USA og NATOs øverstkommanderende i Afghanistan, general Stanley McChrystal, har bedt om opptil 40.000 ekstra soldater. Det hvite hus gjør det klart at presidenten så langt ikke har truffet noen beslutning, mens kilder i Kongressen sier det er mulig at Obama vurderer en mer begrenset opptrapping.

– Vi forstår at det er en vanskelig beslutning han står overfor, og at han vil ha tilstrekkelig tid til å fatte en god avgjørelse. Ærlig talt, så støtter jeg det. Men vi må huske at styrkene våre i Afghanistan er i stor fare hver eneste dag, sier John Boehner, leder for Republikanerne i Representantenes hus.

Bred støtte Demokratenes leder i Senatet, Harry Reid, tror de amerikanske senatorene vil stille seg bak Obama uavhengig av hva presidenten velger å gjøre i Afghanistan. Ifølge toppdemokraten har både demokrater og republikanere gitt uttrykk for at de kommer til å støtte presidenten.

Det hvite hus opplyser at presidenten vil fatte en endelig avgjørelse i løpet av de nærmeste ukene. Onsdag skal Obama diskutere saken med forsvarsminister Robert Gates, utenriksminister Hillary Clinton og flere andre av sine nærmeste medarbeidere.

Al-Qaida Rollen al-Qaida-nettverket spiller i Afghanistan, er avgjørende for USAs videre strategi i landet. Den offisielle begrunnelsen for invasjonen av Afghanistan i 2001 var nettopp å hindre at al-Qaida hadde områder hvor gruppen kunne operere fritt.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver James Jones har sagt at al-Qaida i dag har mindre enn hundre geriljakrigere igjen i landet, og at de verken har tilgang til baser eller mulighet til å iverksette angrep mot vestlige land.

Den tidligere CIA-analytikeren Michael Scheuer, som i en periode ledet USAs forsøk på å spore opp Osama bin Laden, mener imidlertid at amerikanske myndigheter undervurderer al-Qaida. Han minner om at nettverket i dag foretrekker å jobbe i kulissene og å bidra med logistikk, propaganda og trening av lokale allierte grupper.