USA må gjøre seg mindre avhengig av olje fra Midtøsten, sier president George W. Bush. Han forsvarer også aktiv innblanding fra USA rundt om i verden.

– USA er sykelig avhengig av olje, som ofte importeres fra ustabile deler av verden, sa Bush i sin årlige tale om rikets tilstand, som han holdt i Kongressen tirsdag kveld (natt til onsdag norsk tid).

– Den beste måten for å bryte denne avhengigheten er gjennom teknologi. Vi vil investere mer i kullkraftverk med nullutslipp, revolusjonær sol— og vindkraft og ren, trygg kjernekraft, sa presidenten. Han vil redusere importen av olje fra Midtøsten med 75 prosent innen 2025.

USA vil bruke mer penger på til forskning på ny energiteknologi og renere drivstoff for kjøretøyer.

– USA må knekke tyranner I talen slo Bush også fast at USA må være verdens førende nasjon, både av hensyn til verdensfreden og til USAs egen sikkerhet.

– Vår nasjon er forpliktet av det historiske, langsiktige mål å gjøre slutt på tyranniet i verden, sa Bush.

I talen om rikets tilstand forsvarer han USAs aktivistiske utenrikspolitikk mot kritikere som hevder at USAs engasjement flere steder har gjort vondt verre. Å trekke seg tilbake er ikke noe alternativ, sa Bush, som har sterkt behov for å styrke tilliten til sin egen politikk. Det er mellomvalg til Kongressen i november, og republikanerne risikerer å miste sitt flertall.

Bush langet også ut mot Irans religiøse ledere, som han hevdet holder sitt eget folk som gisler. Han beskyldte også Irans ledere for å støtte terrorister i Libanon og de palestinske områdene. Verden må ikke tillate Iran å skaffe seg atomvåpen, sa han, men lovte også amerikansk samarbeid og støtte til «et fritt og demokratisk Iran».

USAs sikkerhet – I en prøvelsens tid kan vi ikke finne sikkerhet ved å gå fra våre forpliktelser og trekke oss tilbake bak våre egne grenser, sa Bush, som gjentok sin linje om at den beste måten å forebygge nye terrorangrep i USA er å jage terrorister der de er.

Han utelukket en rask tilbaketrekking av amerikanske soldater fra Irak.

Det vil være å svikte USAs allierte i Irak, og legge et strategisk viktig land åpent for Al-Qaida, sa Bush. Men han uttrykte også håp om at situasjonen i Irak vil bli bedre, og at det dermed vil bli mulig å trekke hjem noen av de amerikanske soldatene i landet.

En beslutning om tilbaketrekking vil bli tatt av militære ledere, ikke av politikere i Washington, sa han.

Krav til Hamas President Bush gjentok også kravene om at Hamas må anerkjenne Israel, ta avstand fra vold og arbeide for fred.

USA støtter arbeidet for demokratiske reformer i Midtøsten, sa Bush, og manet særlig Saudi-Arabia og Egypt til å gjennomføre flere reformer.

REUTERS