KLAUS JUSTSEN

Det var ikke den amerikanske etterretningstjenesten, men derimot regjeringen, som i fjor konkluderte med at Irak utgjorde en umiddelbar trussel. For George W. Bush var dette det viktigste argumentet for å gå til krig.

Avstand til Bush

CIA-sjefen George Tenet skapte øyensynlig avstand til president Bush da han i en tale torsdag forsøkte å imøtegå kritikken som etterretningstjenesten utsettes for etter at 10 måneders jakt på de irakiske masseødeleggelsesvåpen har vært resultatløs.

Tenet, som er blitt oppfordret til å gå av, innrømte at hans spioner og analytikere hadde konkludert med at Irak i noen tilfeller hadde ulovlige våpen og i andre forsøkte å lage dem. Det var uenighet om hvor langt irakerne var kommet og det var også gjort klart i rapportene.

— De sa aldri at det var en umiddelbar trussel. Tvert imot tegnet de et objektivt bilde av en brutal diktator, for de politikerne som skulle ta avgjørelsene, fastslo etterretningssjefen.

Uttalelsen kan støtte påstander om at regjeringen før krigen dels overdrev mange elementer i etterretningsfolkenes vurderinger, dels unnlot å føre videre de forbeholdene som ekspertene i CIA og forsvarsdepartementet tok i de fleste sakene.

George Tenet avviste indignert at han og hans folk skulle ha gitt etter for politisk press.

— Ingen fortalte oss hva vi skulle si, eller hvordan vi skulle si det.

Alvorlig politisk problem

Etterretningssjefen etterlot ingen tvil om at han tar ansvaret for alle de rapportene som ble gitt til Det hvite hus. På slutten av 2002 hadde to kilder bekreftet antakelser om at Irak produserte kjemiske og biologiske våpen.

— Disse kildene bekreftet min egen oppfatning av den faren Saddam Husseins regime utgjorde.

Den resultatløse jakten på Iraks våpen har utviklet seg til et alvorlig politisk problem for president Bush. Etter at den tidligere lederen av våpenjakten, David Kay, konkluderte med at alle hadde tatt feil før krigen, ga presidenten seg og var enig i å nedsette en uavhengig granskningskommisjon.

For George Tenet er det øyensynlig viktig å ta sine egne folk i forsvar samtidig med at han advarer mot å dra forhastete konklusjoner. David Kays påstand om at 85 prosent av undersøkelsen er avsluttet, ble avvist som overdrevet.

Derfor er det ifølge George Tenet også for tidlig å konkludere med at Irak ikke hadde verken kjemiske eller biologiske våpen.

Påstanden om at jakten på de forbudte våpnene har vært en total fiasko, ble avvist med en henvisning til at det nå var klare beviser for at Irak utviklet langtrekkende raketter. Derimot hadde man sikkert overvurdert de fremskrittene som Saddam gjorde for å få atomvåpen.

— Når alle kjensgjerninger om Irak er samlet, vil det vise seg at vi verken hadde helt rett eller helt feil, hevdet Tenet. Han innrømmet samtidig at CIA hadde manglet spioner på stedet og derfor måtte bygge mange vurderinger på gammelt materiale og elektronisk avlytting.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende