Når Eystein Jansen og 169 andre av verdens ledende klimaforskere samles for å skrive rapport, er det med skikkelig dårlig nytt i bagasjen.

Som direktør og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, er Jansen sentral når Bjerknessenteret er vertskap for FNs klimapanel (IPCC) som samles på Solstrand Hotell utenfor Bergen fra i morgen.

— Det er alvorlig. Jeg er bekymret over konsekvensene av klimautviklingen vi ser nå, sier Eystein Jansen.

FNs fjerde klimarapport

I tre dager skal han og de andre forskerne jobbe frem det endelige utkastet til FNs fjerde klimarapport, som er det vitenskapelige dokumentet politikere over hele verden forholder seg til innen klimaspørsmål.

Verdens politiske beslutningstakere skal få noe å bryne seg på. For klodens klimatiske tilstand har altså ikke blitt bedre siden den forrige rapporten kom i 2001, ifølge Jansen, som er en av FN-rapportens hovedforfattere.

Det er CO2-utslipp fra vårt forbruk av olje, kull og gass som er problemet; produksjon av elektrisitet, og bil- og flytrafikk.

Alarmerende risiko

Budskapet Jansen og hans kolleger gir oss er brutalt: Fortsetter vi å slippe ut like mye klimagasser som nå, vil verden bli tre grader varmere innen 2050.

Konsekvensene klimaforskerne skisserer er dramatiske: Nedsmelting av store isområder, høyere havnivå, ekstremregn i fra før regnfylte områder, økt intensitet på tropiske orkaner, tørke i andre områder, som vil føre store menneskegrupper på vandring og gi økt sosial uro.

Endringene skjer også kjappere enn man før hadde forestilt seg.

— Vi er inne i klimaendringer som er så raske at verken samfunn eller natur greier å tilpasse seg. Det er også mange sider ved effekten av klimaendringer som ikke er godt nok forstått, slik at vi kan få veldig overraskende store virkninger. Det er denne risikoen som er mest alarmerende, sier Eystein Jansen.

- Helt unormalt

Havnivået har steget 10-15 centimeter de siste hundre årene, slår klimaforskeren fast.

— Og det er en mulighet for at denne utviklingen vil akselerere, og det er farligst for land som ligger lavt, som for eksempel Bangladesh og Egypt.

At de raske klimaendringene vi opplever nå er ekstraordinært, er det stor enighet om blant klimaforskere, sier Eystein Jansen:

— Vi vet at det vi er inne i nå er helt unormalt. At det vil gi klimatiske endringer, er det liten uenighet om. Det er noen som prøver å betvile dette, men det er svært få av dem som jobber med dette faglig.