• Norges holdning er klar: Vi kan ikke støtte denne krigen, fastslo statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) da han redegjorde for Stortinget om Irak-spørsmålet fredag.

Bondevik understreket at Norge har konsekvent fastholdt at militære aksjoner må ha en klar folkerettslig forankring gjennom et nytt vedtak i FNs sikkerhetsråd.

— Et slikt vedtak er ikke fattet, konstaterte statsministeren, men la til at fraværet av et nytt Sikkerhetsrådsvedtak ikke uten videre innebærer at militære operasjoner derved er i strid med folkeretten.

— Regjeringens holdning er imidlertid ikke først og fremst basert på en folkerettslig og juridisk vurdering. Regjeringen har ut fra en helhetsvurdering truffet en politisk konklusjon, og den er klar. Vi kan ikke gi vår tilslutning til denne militære operasjonen, sa Bondevik.

Statsministeren gjentok at våpeninspektørene burde ha fått mer tid, fordi det var gjort fremgang. Det burde vært utarbeidet et konkret arbeidsprogram med oppnåelige tidsfrister, påpekte han. (NTB)