Bush sa dette i en fjernsynstale onsdag kveld, der han la fram sin nye strategi for å snu utviklingen i Irak.

– Ansvaret for de feil som måtte være begått i Irak, hviler hos meg, sa Bush i talen.

Han medga videre at situasjonen i Irak er kaotisk, snart fire år etter at USA invaderte landet.

– Situasjonen i Irak er uakseptabel for det amerikanske folk og den er uakseptabel for meg, sa Bush.

Flere soldater Presidenten bekreftet deretter meldingene om at han akter å øke antallet amerikanske soldater i Irak fra 132.000 til 153.500.

Fem kampklare brigader på til sammen 17.500 Bagdad skal settes inn i Bagdad, og 4.000 marineinfanterister skal sendes til den urolige Anbar-provinsen der sunniarabiske opprørere og utenlandske al-Qaida-tilhengere står sterkt.

For å finansiere de nye styrkene vil presidenten be Kongressen om en ekstrabevilgning på rundt 36 milliarder kroner.

Færre enn før Kritiske røster hevder styrkeoppbyggingen neppe vil få stor betydning, og viser til at USA for ett år siden hadde hele 160.000 soldater i landet.

Senest i november var det 152.000 amerikanske soldater i Irak, uten at dette var nok til å sikre freden.

Kritikerne peker også på at det ikke er snakk om å sende «nye» soldater til Irak, men at mesteparten av styrkeoppbyggingen vil skje ved at soldater som alt er på plass i landet får forlenget sin periode.

Noen enheter må også framskynde sin lenge planlagte avreise til Irak med noen måneder.

Syria og Iran Bush varslet onsdag at tallet på amerikanske rådgivere i de irakiske sikkerhetsstyrkene skal økes, og USA også skal bli mer aktive i arbeidet med å gjenoppbygge landet.

Til å lede dette arbeidet vil det bli utnevnt en gjenoppbyggingskoordinator for Bagdad, opplyste Bush.

Baker-kommisjonens råd om å søke bistand hos Syria og Iran for å få slutt på det væpnede opprøret i Irak, lukker den amerikanske presidenten derimot ørene for.

I onsdagens tale lovet presidenten i stedet å øke presset på de to landene, som han anklager for å støtte «opprørere og terrorister» i Irak.

– Vi skal få slutt på strømmen av støtte fra Iran og Syria, lovet Bush i talen.

Utplasserer raketter

USA-vennlige land i regionen skal derimot oppmuntres til å støtte mer opp under den irakiske regjeringen, samtidig som Bush vil øke amerikanernes militære nærvær i regionen og styrke forsvarssamarbeidet med utvalgte land.

USA kommer også til å utstasjonere Patriot-raketter i Midtøsten, som et ledd i forsøkene på å stabilisere regionen, som Bush uttrykker det.

– Vi vil utvide etterretningssamarbeidet og utplassere Patriot-rakettforsvarssystemer for å berolige våre venner og allierte, sa Bush som ikke utdypet hvor rakettene skal utplasseres.

Krav til Maliki USA kommer også til å stiller klare krav til irakiske myndigheter, og vil vende dem ryggen om de ikke lever opp til forventningene, understreket Bush.

USA forventer at den irakiske regjeringen setter av 64 milliarder kroner til gjenoppbygging av det krigsherjede landet, og at tre irakiske brigader innen 15. februar er på plass i Bagdads gater.

Bush krever også at irakerne gjør mer for å knuse det væpnede opprøret, og at myndighetene også slår hardt ned på de sjiamuslimske militsgruppene og dødsskvadronene som herjer.

Den amerikanske presidenten krever også at landets nye sjiamuslimske makthavere slipper sunniarabere inn i forvaltningen, og trapper ned forfølgelsen av tidligere medlemmer av Saddam Husseins Baath-parti.

Bush krever også at det blir holdt provinsvalg for på nytt å bringe sunniaraberne inn i det politiske liv.

POOL
REUTERS