— Dette er ikke mulig. Det er ingen endring i vår holdning til Osama. Å utlevere ham til USA eller tvinge ham til å forlate landet vil være en krenkelse av islam, sier ambassadør Abdul Salam Zaeef til nyhetsbyrået Afghan Islamic Press.

USAs president George W. Bush ga Taliban-regimet et ultimatum natt til fredag: Utlever bin Laden eller ta følgene.

— Taliban må handle, og handle øyeblikkelig. De må utlevere terroristene, eller de vil måtte dele deres skjebne, sa Bush i en tale til Kongressen. Bush sa at alle ledere for bin Ladens al-Qaeda-nettverk må utleveres til USA.

Ofre alt

Ambassadøren sier Taliban er rede til hellig krig mot enhver som våger å fornærme islam. Han gjentar at bin Laden etter Talibans mening bare et påskudd for USA til å angripe den muslimske verden.

— Dette er ikke et problem for Osama. Det er et problem for islam, og vi er rede til å ofre alt for islam, sier Zaeef.

Et møte av islamske skriftlærde ba torsdag Taliban overtale bin Laden til å forlate Afghanistan frivillig. Men hittil har det ikke kommet signaler om at Talibans øverste leder Mullah Mohammad Omar vil be sin venn og gjest forlate landet.

Fire krav

Bush avviste oppfordringen fra de skriftlærde som utilstrekkelig, og stilte fire konkrete krav til Taliban, som ikke kan være gjenstand for forhandlinger.

I tillegg til å utlevere alle medlemmer av bin Ladens terrornettverk al-Qaeda, krever USA at Taliban må stenge alle treningsleirer for terrorister og utlevere terroristene. Taliban må dernest gi USA adgang til treningsleirene, for at amerikanerne skal kunne kontrollere at de ikke lenger er i drift. Dessuten må de åtte utenlandske hjelpearbeiderne som sitter fengslet i Afghanistan, settes fri.