— Hvis du står foran en stor fiende, hva gjør du? Flykter du, eller kjemper du tilbake? Vår personlighet i Nord-Korea er å kjempe, ikke flykte.

Jean-Baptiste Kim representerer Nord-Koreas utdanningsdepartement, turistadministrasjon og Nord-Koreas kommunistparti i EU-området. Han leder også organisasjonen Voice of Korea, som er regimets talerør i utlandet.

I syv timer svarte han i går på spørsmål fra Bergens Tidendes lesere fra sitt kontor i London. Svarene vakte reaksjoner, men ifølge Jan Ramstad, styreleder i menneskerettighetshuset hvor Rafto-stiftelsen holder til, er dette normal retorikk.

— Dette er det grusomste regimet i verden i dag. Det er så absurd at det er vanskelig å forstå det, sier han.

Den store fienden

Kim gjør veldig klart at han ikke representerer de politiske myndighetene. Han er ikke diplomat. Likevel er nettpraten med Bergens Tidende godkjent i Nord-Korea, og etter praten ble deler av svarene sendt til hovedstaden for gjennomlesning.

I svarene kommer det klart frem hvem som er den store fienden.

— USA er en gangster vi ikke kan snakke med. Den eneste løsningen er å kjempe mot dem, svarer han en leser.

På et kritisk spørsmål angående den voldsomme lovprisningen av regimet, svarer Kim:

— Hvordan kan du kritisere Nord-Korea uten å ha reist der? USA er ikke din bror.

Ramstad, som i vår var med å arrangere en internasjonal konferanse om Nord-Korea i Bergen, påpeker at dette er vanlige svar fra Nord-Korea.

— Se det fra deres side: Koreakrigen og Vietnamkrigen førte med seg enorme sivile tap i regionen. USA er blitt den store fienden, og dette fiendebildet opprettholdes av myndighetene.

Han understreker at den eneste måten dette regimet kan overleve på, er ved å forsterke bildet av en felles ytre fiende.

- Vi kan bombe hele USA

Det ble også stilt spørsmål om hvor effektivt atomvåpenarsenalet til Nord-Korea egentlig er.

— Det er opp til dere å tro, eller ikke tro, svaret får vi først når krigen mellom Nord-Korea og USA bryter løs. Jeg mener våre atomvåpen kan nå hele USA, fra vest til øst. Vi har forberedt oss på å få atomvåpen i 55 år.

Ramstad tror retorikken er tøffere enn virkeligheten.

— Jeg stiller meg tvilende til om de klarer å få missilene til å bære i det hele tatt, sier han.

Gjennom hele nettpraten var det ganske tydelig at Kim forsvarte Nord-Korea som en fredelig stat.

— Det er bygd opp en paranoid frykt for omverdenen. Ingen får reise rundt fritt i landet. Alle som bor der blir hjernevasket fra de er små. Folk som har vokst opp i Nord-Korea tror virkelig at de bor i paradis, forteller Ramstad.

En stille revolusjon

— Jeg håper du forstår at menneskerettigheter ikke betyr det samme i hele verden, svarer Kim til en leser som spør om brudd på disse.

Ramstad peker på et typisk fenomen.

— De definerer kollektive menneskerettigheter, men de politiske, sivile og individuelle menneskerettighetene finnes ikke, sier han.

Han peker på at det er en ekstrem kollektiv tankegang i landet hvor det viktigste er at folket får legehjelp og skolegang, men de individuelle rettigheter er fremmed.

— Det hele er egentlig veldig trist. Konsekvensene er enorme arbeidsleirer hvor tusenvis av «klassefiender» dør. Håpet for Nord-Korea er at det vokser opp en ny generasjon som reiser ut, og oppdager at det finnes en annen verden. En stille revolusjon.

PRIVAT