KLAUS JUSTSEN

Washington

Ifølge avtalen i ti punkter, som ble undertegnet mandag, skal FN garanteres tilgang overalt — også til private hjem. Irak oppfordrer landets vitenskapsmenn og eksperter til å la seg forhøre av inspektørene, og Irak skal opprette sitt eget team for å lete etter stridshoder. Irak hevder at tomme stridshoder som ble funnet før helgen, var bortglemt.

Avtalen til tross; USAs utenriksminister Colin Powell holder fast ved at grunnlaget for en militær aksjon vil være klart i løpet av få dager.

- For sent

Mens president George W. Bush konsentrerte seg om å feire den årlige Martin Luther King- helligdagen, hevdet velinformerte kilder at de irakiske løftene var verdiløse, inntil de blir ført ut i praksis. De kommer også for sent, mener amerikanerne.

Etter to dagers møter sa Hans Blix at han er forsiktig optimistisk. Han håper på at det nå blir et mer aktivt samarbeid, men inspektørenes svenske sjef understreket samtidig at det fortsatt er en rekke alvorlige og uløste problemer.

Forhandlingene i Bagdad omfattet ikke lagrene av kjemiske og biologiske våpen, som Irak ikke har dokumentert at de har uskadeliggjort i sin 12.000 sider lange rapport til Sikkerhetsrådet.

Saddam Husseins vitenskapelige rådgiver Amir Al-Saadi hevdet mandag at Irak hadde gitt inspektørene flere dokumenter og supplert andre.

Fant dokumenter hjemme

Inspektørene hadde i forrige uke problemer under inspeksjonen av to fremtredende vitenskapsmenns private hjem. Hans Blix hevdet mandag at det ble funnet dokumenter i hjemmene, og at slike inspeksjoner derfor er viktige.

Sikkerhetsrådets 15 medlemmer ser med spenning frem til den nye rapporten fra inspektørene, som legges frem førstkommende mandag. Hans Blix ønsker ikke på forhånd å karakterisere rapporten som verken positiv eller negativ. Enkelte punkter, som kunne blitt negative, var nemlig etter møtene i Bagdad blitt mer positive.

Fra amerikansk side sies det at rapporten blir innledningen på den avsluttende fasen. Holdningen støttes av den britiske utenriksminister Jack Straw.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende