Washington/Oslo: USA håper på direkte samtaler mellom israelerne og palestinerne til høsten. Slike samtaler blir verdiløse så lenge innholdet er uten substans, mener midtøsteneksperter.

Etter møtet mellom USAs president Barack Obama og Israels statsminister Benjamin Netanyahu denne uken uttalte Obama at han hadde håp om at de direkte samtalene kunne bli gjenopptatt innen oktober.

— Israel har hele tiden ønsket direkte samtaler – helst uten tredjepart. Og det er dette palestinerne er redde for. Så det at Obama nå sier at han håper på direkte samtaler til høsten, er altså ikke noe han har presset Israel til, sier seniorforsker Are Knudsen ved Chr. Michelsens institutt (CMI) til NTB.

Krever fremskritt

Palestinernes president Mahmoud Abbas har alt svart at han ikke ønsker direkte samtaler med Israel før det er gjort fremskritt i de indirekte samtalene.

Abbas’ viktigste krav for å delta i direkte samtaler er at Israel må stanse all byggeaktivitet i de jødiske bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Israel har bare innført midlertidig byggestans med utløp 1. oktober.

Hamas avviser på sin side direkte samtaler og beskylder både USA og Israel for å ønske å forlegge Israels blokade av Gazastripen.

«Housewarming party»

Knudsen mener møtet mellom Obama og Netanyahu først og fremst må betegnes som et «housewarming party», der de to forsøker å gjenopprette tilliten etter en rekke episoder som har forsuret forholdet mellom Israel og USA. Det gjelder bosetningsspørsmålet, angrepet på Gaza-konvoien og den påfølgende diplomatiske knuten med Tyrkia.

Netanyahu vil muligens gi noen flere lettelser i blokaderegimet av Gaza, men det vil være snakk om marginale endringer

Seniorforsker ved CMI, Are Knudsen

— Møtet i Washington er lagt opp med en hyggelig ramme og er først og fremst er et forsøk på å gjenopprette tilliten mellom Obama og Netanyahu, mener Knudsen.

Netanyahu varslet «konkrete tiltak som kan gjennomføres i nærmeste framtid, for å få fredsprosessen til å bevege seg kraftig framover».

Knudsen tror Israel bare vil komme med kosmetiske endringer.

— Netanyahu vil muligens gi noen flere lettelser i blokaderegimet av Gaza, men det vil være snakk om marginale endringer. Kanskje vil han forlenge byggestansen i bosetningene, sier Knudsen.

Endrer ikke

  • Det er absurd ikke å kunne føre direkte fredssamtaler, men spørsmålet er hva som blir substansen i dem. Det er lite trolig at Israel vil endre sin posisjon når det gjelder bosetningene, mener lektor Dag Henrik Tuastad ved institutt for orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

— Hvis man skal se for seg en fredsavtale med palestinerne, må bosetningene evakueres. Netanyahu har til nå bare vist at han ønsker å beskytte de bosetningene som finnes, sier Tuastad.

Tyrkia viktig

Knudsen mener det viktigste for Israel i den nærmeste fremtid blir å normalisere forholdet til Tyrkia. Forholdet fikk seg en kraftig knekk som følge av den israelske bordingen av Gaza-konvoien tidligere i år, der ni tyrkiske propalestinske aktivister ble drept.

— Det er påkrevet for Israel å gjenopprette et normalt forhold til Tyrkia, som er en svært viktig alliert. Tyrkia blir lyttet til i den arabiske verden, og Israel kan ikke på sikt leve med et dårlig forhold til Tyrkia, mener Knudsen.