Norge prioriterer regnskogskampen høyt. Statsminister Jens Stoltenberg tok torsdag imot generaldirektør Tasso Rezende de Azevodo i Brasils statlige skogorganisasjon til samtale på sitt kontor i Oslo. Etter møtet sa statsministeren til NTB at Norge vil gå mye tyngre inn i redningsarbeidet for regnskogen.

— Vi snakker om å redde jordens lunger, understreket statsministeren.

— Det er billig å redusere utslippene i Brasil, det kan koste rundt 50 kroner pr. tonn, mens vi i vestlige industriland snakker om mellom 500 og 1000 kroner per tonn, tilføyde han. Rundt en femdel av verdens totale utslipp av klimagassen CO2 kan tilskrives avskoging.

— Det overordnede målet er å få til svært store reduksjoner i utslippene raskt, understreker Stoltenberg. NTB