• Dersom en person blir drept i hjemlandet etter å ha fått avslag på søknad om asyl, er det svært alvorlig, sier fungerende avdelingsdirektør i UDI Frode Mortensen.

UDI er forpliktet til å se nærmere på tilfeller av overgrep etter returen.

— Vi må helt klart se nærmere på slike påstander og eventuelt gjøre videre undersøkelser når vi får opplysninger av denne typen, sier Mortensen.

Avdelingsdirektøren understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke kan kommentere saken til George Koberdize. Han fremholder også at UDI svært sjelden får vite om overgrep og drap på personer som har fått avslag på søknad om asyl.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange som søker om opphold på grunnlag av seksuell legning. UDI vet heller ikke hvor mange som får avslag på søknaden sin. Men ifølge Utlendingsnemndas (UNEs) hjemmesider har bare én fått medhold etter å ha anket avslaget.

— Disse sakene blir først og fremst vurdert på bakgrunn av intervjuet med søkeren. Han eller hun må vise til konkrete hendelser som gjør at behovet for beskyttelse er til stede. Dette kan for eksempel være overgrep eller utstøting fra familie og arbeidsplass. Det er ikke nok å vise til de generelle forholdene i landet, sier Mortensen.

Han avviser påstanden om at UDI ikke er flinke nok til å hente inn informasjon fra de homofile selv.

— Vi bruker en rekke kilder, også de homofiles organisasjoner, sier Mortensen.