Bangkok: Bangkok har vært preget av store demonstrasjoner i helgen, og protestaksjonene kommer trolig til å fortsette i tiden fremover.

Ambassaden peker på at demonstrasjonene så langt har vært fredelige og at talspersoner for både demonstranter og myndigheter har forsikret at dette vil vedvare.

— Men med så store og uoversiktlige folkemengder er det likevel en risiko for at det vil kunne oppstå uroligheter og voldelige sammenstøt, heter det på ambassadens hjemmeside.

— Ambassaden oppfordrer derfor norske borgere til å utvise aktsomhet, holde seg unna alle demonstrasjoner og større folkemengder, følge med i mediene og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Det er tidligere statsminister Thaksin Shinawatras tilhengere som står bak demonstrasjonene i Bangkok. De krever at regjeringen går av og skriver ut nyvalg.

... OG POLITI I BEREDSKAP: Hvis det skulle bli opptøyer, står store politistyrker oppmarsjert.
Wason Wanichakorn