Det var 22 år gamle Claes Joachim Olsson fra Gressvik i Fredrikstad kommune som ble drept av en veibombe i Afghanistan mandag morgen, opplyser Forsvaret.

Olsson får skussmål som en dyktig soldat. Han var godt likt blant medsoldatene, skriver Aftenposten.no.

Ifølge kollegene var han omgjengelig, pliktoppfyllende og sosial. Han var lett å bli kjent med og vant fort tillit.

— Et feigt angrep

På Rena, der Telemark Bataljon (TMBN) holder til, forberedes nå en minnestund for den drepte.

— Vi føler oss sterkt, sterkt involvert i det som har skjedd. Vi ser på oss selv som nærmeste kontaktpunkt for de pårørende, og pårørende har da også henvendt seg til oss, sier oberstløytnant Rune Solberg.

Han har vært sjef for TMBN siden april 2008, men har nylig gått ut av funksjonen for å lede den neste norske styrken som skal til Afghanistan, på forsommeren.

— Vi i TMBN ser på dette som et feigt angrep, utført av usle kryp som ikke har andre midler å ty til enn dette. Men vi skal komme sterkt tilbake, sier Solberg.

Mer utsatt enn før

Både i høst og i vinter har soldatene fra TBMN med korte mellomrom vært i kamp med opprørsstyrker, der flere titalls opprørere skal være drept. Spesielt utsatt er soldatene under patruljering i Ghowrmach-distriktet.

Den norske kolonnen som i mandag morgen skulle assistere afghanske soldater besto av 11 kjøretøyer som alle var pansret, skriver Aftenposten.no.

CV90-en, som 22-åringen var vognfører på, ligner på en fullverdig stridsvogn, men er en såkalt stormpanservogn.

Det er det best beskyttede kjøretøyet Norge har i Afghanistan.

22-åringen satt foran, og lavest, i kjøretøyet, mens vognkommandøren og skytteren sitter i tårnet, lenger unna gulvet. Enkelte eksperter tror at 22-åringen dermed kan ha vært mest utsatt for trykket fra bomben.

Kjøretøyet har plass til åtte soldater i et eget lasterom, men rommet var ikke i bruk under mandagens transport.

Debatt om kjøretøyene

Det oppsto kraftig debatt om CV90-vognene da Norge sommeren 2008 avsluttet et eget oppdrag i Mazar-e Sharif, øst for den «norske» leiren i Meymaneh.

Major Truls Kongssund, som selv skulle til Meymaneh som en av de ledende offiserene, ble i full offentlighet refset av daværende forsvarssjef Sverre Diesen, da han protesterte mot at CV90-ene skulle parkeres i Mazar-e Sharif.

Han og flere offiserskolleger mente utviklingen rundt Meymaneh tilsa at de fortsatt måtte brukes, blant annet i Ghowrmach-området. At kjøretøyene siden er flyttet til Meymaneh forteller at Forsvaret siden er kommet til samme konklusjon.