Aller verst er situasjonen for de palestinske flyktningene i Libanon, der mange mangler vann og kloakk og arbeidsledigheten er skyhøy, sier de seks svenske parlamentarikerne som har besøkt flere palestinske flyktningleirer i Midtøsten.

De besøkte Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza i perioden 25. februar til 4. mars. Torsdag presenterte de seks politikerne sine opplevelser og erfaringer fra reisen i en rapport om de palestinske flyktningenes livsvilkår og rettigheter.

— Den eneste muligheten for å få i gang en fungerende fredsprosess i Midtøsten igjen, er om partene ser bort fra de historiske konfliktene og fokuserer på dagens situasjon, er de seks parlamentarikerne enige om.

NTB