Brynjulv Lia, som i over to år har ledet et forskningsprosjekt om terrorisme, satt i går i Boston og opplevde ekspertenes verste dommedagsprofetier utspille seg live på tv-skjermene. Dette året er Lia gjesteforsker ved Harvard.

Brynjulv Lia nøler ikke med å karakterisere gårsdagens angrep som den verste enkeltaksjon fra terrorister i etterkrigstiden.

— Det går en uklar grense mellom terrorangrep og intern borgerkrig. Det har skjedd groteske massedrap i borgerkrig, men dette kan likevel ikke sammenliknes med hendelser på Balkan, mener Lia.

Advarte mot massedrap

Amerikanske terrorforskere var på 90-tallet opptatt av det de kalte ny terrorisme. Særlig i USA kom det ut flere bøker der det ble advart mot at terrorister skulle lykkes å få tak i biologiske og kjemiske våpen med potensial til masseødeleggelse, forteller Lia og legger til:

— Europeere, særlig i akademiske miljøer mente amerikanerne overdrev.

— Aksjonen i dag har oppfylt de verste dommedagsprofetier.

— Vi må nå erkjenne at det faktisk er mulig for terrorister å gjennomføre dramatiske massedrap

— Er dette en ny form for terrorisme?

— Amerikanerne var for opphengt i faren for massedrap med biologiske og kjemiske våpen, men de hadde et poeng da de pekte på faren for massedrap.

I går gikk det med flere amerikanske liv enn i Gulf-krigen. Og her ser vi at slike massedrap kan skje ved oppfinnsom bruk av konvensjonelle terrormetoder; sprengning av høyhus og kapring av fly, påpeker Brynjulv Lia.

Svakhet ved åpne samfunn

Brynjulv Lia er enig i at det kan synes som et paradoks at terrorister lykkes i dette masseangrepet på sivile mål i USA, mens USA investerer ufattelige beløp på å utvikle et avansert rakettskjold.

Ja, dette kan synes paradoksalt. Samtidig viser dagens angrep hvor sårbart et sivilt, åpent samfunn er.

Manglende mulighet til å sikre innbyggere mot terrorangrep er en svakhet med sivile samfunn, mener Lia.

Flere selvmordsaksjoner

Et forhold som gjør terrorismen til en større trussel er den voldsomme økningen av selvmordsaksjoner.

Det begynte med japanske Kamikaze-flyvere under annen verdenskrig. I dag blir selvmordsaksjoner praktisert av flere grupper i Midtøsten og har spredd seg til Kaukasus, Kashmir og Sri Lanka. Når terroristen er villig til å ofre seg selv, blir det enda vanskeligere å hindre dem, sier en av landets fremste terrorforskere.

TERRORMELDING: President Bush var på besøk på Emma E. Booker barneskole i Sarasota, Florida, da han fikk beskjeden om den dramatiske hendelsen i New York.
FOTO: DOUG MILLS, AP/SCANPIX