«Valget til nasjonalforsamling i Aserbajdsjan nådde ikke opp til flere av de krav som Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) stiller til demokratiske valg», het det i en kunngjøring fra OSSEs valgobservatører.

«Mens det var noen forbedringer på enkelte områder i forkant av valget, var det usikkerhet rundt viktige ting som registrering av velgere, restriksjoner i retten til å komme sammen i større grupper. Det sistnevnte er en fundamental rettighet, og disse bruddene har skjemmet valget», het det i kunngjøringen.