Pakistans fungerende statsminister, Mohammadmian Soomro, kunngjorde fredag morgen at valget i Pakistan vil gå som planlagt, men det er blant analytikere fortsatt tvil om Musharraf faktisk vil gjennomføre det.

– Det vil uansett være et valg som bare i liten grad vil gjøre den jobben Musharraf så for seg at det skulle gjøre, sier PRIO-forsker Kristian Berg Harpviken til NTB.

Planen smuldrer opp

Han mener den planen Musharraf hadde lagt for å sikre sin maktstilling demokratiske legitimitet, er i ferd med å smuldre opp etter drapet på Bhutto.

Etter at den omstridte presidenten gikk av som forsvarssjef i begynnelsen av desember, en stilling han hadde da han tok makten i 1999, har det vært viktig for ham å få på plass en demokratisk valgt statsminister så raskt som mulig.

Denne statsministeren skulle være Benazir Bhutto, etter en forventet valgseier for hennes Pakistan Peoples Party (PPP).

– Hvis ikke det dukker opp en ny lederskikkelse i PPP, noe det ikke ser ut til, eller opposisjonslederen Nawaz Sharif blir manøvrert fram, blir det vanskelig for Musharraf, sier Harpviken.

Åpner for Sharif

Den tidligere statsministeren Sharif sa allerede tidlig torsdag at han vil boikotte valget og krevde samtidig Musharrafs avgang.

De uttalelsene mener Harpviken ikke nødvendigvis blir stående.

– Han kom med dette raskt, men det kan endre seg. Det er først og fremst ført forhandlinger mellom Musharraf, Bhutto og USA i forkant av valget, men også med Sharif, sier Harpviken.

Men Sharif mangler den oppslutningen Bhutto hadde i det pakistanske folket, og framsto som en statsminister med liten handlekraft da han hadde vervet på nittitallet, mener PRIO-forskeren. Likevel antar han en Sharif-avtale kan være det mest sannsynlige alternativet hvis Musharraf holder på valgdatoen.

– Det vil være et sjansespill å utsette valget. Da går det stadig lengre tid siden han ga fra seg makten i hæren, konstaterer Harpviken.

– Men veldig mye er tapt for Musharraf allerede, legger han til.

Familiedynasti

For PPP, som i stor grad er et familiestyrt parti, er utsikten til nytt lederskap uklar. For å sikre sin maktstilling, har Benazir Bhutto sørget for å holde rivaler nede. Det spekuleres nå i om hennes 19-årige sønn eller en søster kan komme til å ta over.

– Men det er trolig i tidligste laget for det, sier Harpviken.

Det ligger likevel i kortene at partiet forblir i familien. Benazir Bhutto sa selv da hun innledet sin politiske karriere at hun ikke hadde sett for seg å bli politiker, men ønsket å bære arven videre fra sin far Zulfikar Ali Bhutto, som etter å ha vært landets første folkevalgte statsminister ble avsatt av de militære og hengt i 1979.

– Den arven ble et viktig kort for Benazir. Når hun nå har gått bort i et attentat, vil hun trolig få en tilsvarende martyrstatus, som kan styrke Bhutto-familien, sier han.

Martyr

At Benazir fredag begraves sammen med sin far i det voldsomme mausoleet i Garhi Khuda Baksh, som allerede er et valfartssted for Bhutto-tilhengere, vil trolig bidra til dette.

Det foreløpig uvisst om PPP nå vil delta i det varslede valget. Gjør de det, tror Harpviken de vil oppleve et brakvalg.

– Tross kaos i ledelsen, vil de bli båret fram på en bølge av sympati, tror Harpviken.