— Det er opp til spansk UD å ta den avgjørelsen. Det har ikke skjedd ennå, sa ekspedisjonssjef Fernando Curcio Ruigómez i det spanske landbruks-, fiskeri- og matdepartementet på telefonen fra Madrid i går kveld.

Han avviser bestemt rapporter i spansk presse om at Spania allerede har bestemt seg for å la fiskeristriden bli avgjort i den internasjonale domstolen i Haag. Ifølge NTB siterte spanske medier i går Juan Carlos Martin Fragueiro på at saken går dit.

— Fragueiro er viseminister i fiskeridepartementet. Men dette er ikke en sak fiskeridepartementet kan avgjøre. Saken ligger til vurdering i den juridiske avdelingen i utenriksdepartementet. Deretter er det utenriksministeren som tar avgjørelsen, sier ekspedisjonssjef Ruigómez.

— Jeg har snakket med Fragueiro i dag, og det han er sitert på, stemmer ikke, legger ekspedisjonssjef Ruigomez til.

Heller ikke norsk UD hadde hørt noe om en spansk avgjørelse i går kveld.

Fiskestriden med Spania blusset opp etter at Kystvakten arresterte to spanske trålere ved Svalbard i november. De ble tatt på fersk gjerning for ulovlig fiske av blåkveite, og brakt inn til Tromsø. Båtene ble pålagt inndragning og bøter for over 12 millioner kroner hver. Spania bestrider ikke at fisket var ulovlig, men hevder at det kun er spanske myndigheter som har anledning til å arresterte og straffe båtene.

Saken ble tatt opp i EU av Spania like etter arrestasjonene, og spanjolene fikk støtte i sitt syn på de juridiske spørsmålene av EU-kommisjonen.

«Garoya Segundo» ble brakt opp av Kystvakten i vernesonen utenfor Svalbard søndag 20. november.