Tronvoll er førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og har et utstrakt kontaktnett på Afrikas Horn. Han snappet for noen dager siden opp et rykte om at noe var på gang som var relatert til Norge og Etiopia og forholdet til Eritrea, ikke Somalia.

– Norge har lenge hatt en rolle som tilrettelegger og dermed hatt tillit på begge sider. Veldig få land har kunnet spille den rollen, særlig fordi man på eritreisk side har vært svært restriktive. USA kunne for eksempel ikke gjort dette, sier Tronvoll til NTB.

Han viser til at Norges forhold til Eritrea etter frigjøringen har bygd mye på personlige kontakter og bistand. Den norske ambassaden i Asmara ble opprettet nettopp for å følge opp utviklingshjelpen.

– Begge parter har sett verdien i at Norge hadde slik dobbel kontakt, og derfor er det vanskelig å forklare hva det er som har provosert fram den etiopiske reaksjonen. Men Norge har i flere år vært en konsekvent kritiker av menneskerettighetsforholdene i Etiopia, særlig etter valget i 2005. Den gang ga også Norge hjelp til etiopiske opposisjonspolitikere. Kanskje skyldes utvisningen en oppmagasinert misnøye med Norge, en slags slitasje over tid, sier Tronvoll.