• Utslipp til sjøen er den mest miljøvennlige måten å håndtere technetium-problemet på, sier en talsmann for Sellafield-anlegget til BT. Han avviser at selskapet er i ferd med å gi etter for norsk press.

Meldinger før helgen om at selskapet som eier Sellafield-anlegget nå vurderer å lagre det radioaktive stoffet technetium— 99 under jorden, beror ifølge pressetalsmann Jamie Reed på en misforståelse.

— Det er riktig at vi foretar en gjennomgang av ulike tekniske løsninger som kan redusere technetium-utslippene. Men det ligger ingen ny utvikling i dette. Vi arbeider kontinuerlig med å finne de best mulige løsningene for behandling av atomavfall. Men vårt syn er fortsatt at utslipp til sjøen er det beste tilgjengelige alternativet, både med hensyn til miljø, økonomi og teknologi, sier pressetalsmann Jamie Reed i selskapet British Nuclear Fuels Ltd (BNFL).

«Konstruktiv dialog»

I morgen kommer Stortingets energi- og miljøkomité til Sellafield, den hittil siste av en serie norske delegasjoner av politikere og journalister som besøker atomanlegget ved Irskesjøen.

— Vi registrerer at det er et voldsomt engasjement rundt de radioaktive utslippene i Norge. Det har vi ingenting imot. Disse besøkene gir oss en sjanse til å føre en konstruktiv og vitenskapelig basert dialog med våre gode naboer, sier Reed.

På Sellafield-språket betyr «konstruktiv og vitenskapelig dialog» at BNFL vil hevde at utslippene derfra er helt ufarlige for havmiljøet. I Norge mener Statens strålevern og Havforskningsinstituttet at technetium-utslippene må stanses, både fordi man ikke kjenner langtidseffektene på organismer i havet og av hensyn til markedet for norske sjømatprodukter.

Avgjørelse utsatt

Den britiske regjeringen skulle opprinnelig ha vedtatt ny utslippstillatelse for Sellafield innen utgangen av fjoråret. Innstillingen går ut på å opprettholde dagens utslippsgrense på 90 TBq årlig frem til og med 2006. Dette har Norge protestert heftig mot.

Årsaken er målinger som viser kraftig forhøyede nivåer av technetium i hummer, skalldyr og tang langs norskekysten.

At den endelige avgjørelsen er utsatt flere ganger, gir ifølge miljøvernminister Børge Brende et lite håp om britisk retrett, men statsråden er uansett innstilt på å kjøre kampen videre, blant annet på Nordsjøkonferansen i Bergen i mars.

- Ikke pengespørsmål

I British Nuclear Fuels blir påstanden om at technetium-utslippene handler om økonomi, blankt avvist.

— Det står ikke på penger. Vi har brukt 750 millioner pund (over ni milliarder kroner, red.anm.) på ulike rensetiltak de siste 20 årene. Når det gjelder de radioaktive utslippene som når norskekysten, mener vi at frykten er ubegrunnet, sier pressetalsmann Reed.

Ifølge BNFLs egne tall vil det koste mellom en og to milliarder kroner å bygge et renseanlegg som vil fjerne technetium fra gjenvinningsprosessen på Sellafield.

Alternativet med å lagre stoffet nedstøpt i underjordiske deponier, er blitt avvist av britiske myndigheter på grunn av fare for lekkasje. Det eksisterer nemlig en teoretisk mulighet for at technetium kan lekke ut av deponiene og sige til overflaten.

Børge Brende er kraftig provosert over at Storbritannia kjører frem dette argumentet. I et brev til sin britiske kollega Margaret Beckett fremhever han det ulogiske og inkonsekvente i at det skal være tryggere og bedre å pumpe all technetium rett ut i sjøen, fremfor å lagre det.

I svarbrevet fra miljøvernminister Beckett som Børge Brende mottok sist uke, ligger det ingenting annet konkret enn en invitasjon til å fortsette dialogen.

I dag møter medlemmene av energi- og miljøkomiteen på Stortinget den britiske statssekretæren i miljøsaker, Michael Meacher.

— Det vil utvilsomt gjøre inntrykk på den britiske regjeringen at det politiske miljø i Norge er så samstemt i denne saken, sier Hordalands-representant Øyvind Halleraker (H).