Covic forklarte i tv-kanalen Studio B i Beograd prosedyrene for utlevering av den krigsfor-brytertiltalte eks-presidenten.ý Først må distriktsdomstolen ta avgjørelsen om utlevering, fulgt av en åtte dagers ankefrist, og deretter skal saken avgjøres i Høyesterett innen 15 dager. Hvis alt dette begynner mandag, vil det ta maksimalt 23 dager, sa Covic.Juridisk tautrekking og politisk krise truer imidlertid utleve-ringsprosessen. ý Vi krever en gjennomgang av dekretet for å finne ut om det er gyldig i hen-hold til grunnloven. Inntil det er klart, ber vi om at dekretet ikke settes ut i livet, sier Toma Fila, leder for gruppen av advokater som forsvarer Milosevic i straf-fesaken mot ham. NTB-DPA.Advokatene til Milosevic ar-gumenterer mot utlevering av mistenkte krigsforbrytere ved å vise til at både jugoslavisk og serbisk lov forbyr utlevering av egne borgere til andre land.NTB-REUTERSBeograd