Dette sier professor og tidligere statssekretær Janne Haaland Matlary på spørsmålet om hvilke fordeler Norge har ved å stå utenfor EU. Hun legger til:

– Mens EU har ett felles innlegg, får vi beholde vårt nasjonale innlegg under FNs generalforsamling, og vi kan synes med eget flagg i mange internasjonale konferanser.

– Vi kan også finne på ting helt alene, som i anerkjennelsen av den nye palestinske regjeringen. Vår soloopptreden passer regjeringens indre behov, men har en skyggeside som nesten ingen hittil har påpekt. Ulempen ved å være utenfor er at innenriksbehov kan dominere utenrikspolitikken, slik det er skjedd under denne regjeringen.

Matlary nevner Israel-boikotten som SV proklamerte, og som hun mener skadet forholdet til USA og Israel. – Første og annen runde om spesialstyrker skadet vår stilling i NATO, og nå vil denne solostillingen vi inntar til den palestinske regjeringen svekke det presset det internasjonale samfunn legger på Hamas.

Attraktive meglere

– Må Norge være utenfor EU for å spille en rolle i en fredsprosess på egen hånd?

– Nei. Martti Ahtisaari forhandler i flere fredsprosesser, og representerer Finland, selv om Finland er med i EU. Sverige har hatt mange henvendelser om å megle, og EU-medlemskapet virker sannsynligvis attraktivt, fordi EU er en styrkebrønn for det lille landet som forhandler.

– EUs utenrikspolitikk er altså ikke så enhetlig at enkeltland ikke kan påta seg megleroppdrag. Dessuten vil et lite land aldri være interessant som megler dersom det ikke har tette bånd til stormaktene EU eller USA. Husk at Norges tette bånd til USA og Israel var avgjørende for den opprinnelige Midtøsten-rollen. Små land er ofte nyttige som meglere, fordi store land ikke kan tre inn i denne rolle selv. Men disse små land må ha stormaktene med seg hele tiden.

Vi mangler «styrkebrønn»

– Hva er de viktigste begrensningene på vår utenrikspolitiske handlefrihet i dag?

– At vi mangler en klar «styrkebrønn» som i vårt tilfelle må være EU. Vi er sårbare, fordi vi er så avhengige av USA, et USA vi later til å ha mindre og mindre felles med i internasjonal politikk – synet på multilateralisme, bruk av militærmakt, moralens rolle i politikken, FN, etc.

– Våre verdier og interesser er jo helt identiske med EUs på alle sentrale dimensjoner, men vi har minimal aksess til EU og kan ikke bruke EU som «ryggdekning» overfor russiske interesser i nord. Det siste er kritisk, for russerne vil alltid forsøke å få til et såkalt «kondominium» med oss i nord – en bilateral politikk uten noen rolle for andre land. Dette hørte jeg sist fra politisk hold for noen uker siden da jeg var i Moskva.

Vi irriterer USA mer og mer. På grunn av SV kan man ikke satse mye på NATO og USA. På grunn av Sp og SV (og opinionen) kan man ikke snakke for mye om EU.

– Så det blir en amputert utenrikspolitikk ut av det; med en briljant utenriksminister som har 10 i stil og derved tar brodden av mye kritikk som en tafatt opposisjon burde fremført, sier Matlary.

MEGLERROLLE:-Små land er ofte nyttige som meglere, men de må ha stormaktene med seg, mener Janne Haaland Matlary.
Bendiksby, Terje