— Dette høres helt merkelig ut. Useriøst og underlig, sier presse- og informasjonsoffiser, oberstløytnant Tore Idsøe ved Forsvarets operative ledelse til BT.

Han kan ikke svare på om den aktuelle journalisten også har vært Forsvarets informasjonskilde i etterkant av Odd Audun Alvestads mystiske forsvinning og bortgang.

— Det tviler jeg på. Vi får vår informasjon stort sett gjennom ambassaden, og gjennom Romerike politidistrikt, som håndterer alle saker hvor norske militære er involvert utenlands, forteller Idsøe.

— Men det bør ikke være slik at norske medier får informasjon fra en talsmann som selv viser seg å være journalist.

Utover at han synes fremgangsmåten til belgisk politi fremstår som underlig ønsker han ikke å kommentere den pågående etterforskningen, og seriøsiteten av den.

BT har de siste dagene vært i kontakt med flere representanter i Forsvaret som uttrykker undring over hvordan saken rundt Alvestads død er blitt behandlet.

De er lettet over at politiet nå konkluderer med at det ikke dreier seg om et selvmord, men stiller seg undrende til at politiet har vært så bastante om at det dreier seg om en ulykke.

— Det er altfor mange spesielle omstendigheter og løse tråder i saken til at vi kan slå oss til ro med at dette er en ulykke, sier en kilde til BT.