Både Sverige, Storbritannia og Tyskland står på listen over dem som har sviktet grovest ved å la CIA bryte menneskerettene i sin globale jakt på mulige terrorister.

Listen er forfattet av sveitseren Dick Marty, som har gransket CIAs aktiviteter på oppdrag fra Europarådet – organet som skal passe på at menneskerettighetene blir respektert.

I går la Marty frem sine konklusjoner, etter syv måneders arbeid:

  • Sverige, Italia, Makedonia og Bosnia-Hercegovina har tillatt bortfø ringer av egne innbyggere.
  • Polen og Romania har latt amerikanerne drive hemmelige fengsler på sin jord.
  • Tyskland, Tyrkia, Spania og Kypros har tillatt flyginger med kidnappede fanger fra sine flyplasser.
  • Storbritannia, Italia, Irland, Portugal og Hellas har latt CIA-fly med fanger mellomlande eller bruke deres luftrom.Til Guantanamo og Egypt

Fangene er blant annet blitt fløyet til fengsler i Afghanistan, på Cuba og i Egypt, der de er blitt avhørt og ifølge enkelte rapporter også torturert.

Martys konklusjoner er i all hovedsak sammenfallende med de foreløpige funnene han la frem tidligere i vår. Han har studert frigitte data fra europeiske luftfartsmyndigheter, og sammenholdt dette med hva som er kjent om CIAs fly og med øyenvitneskildringer fra løslatte CIA-fanger.

Granskingen kom i stand etter at Washington Post i fjor skrev om flere hemmelige CIA-fengsler i Øst-Europa.

Både Polen og Romania, som Marty hevder har hatt slike fengsler, har hele tiden avvist beskyldningene blankt.

Blair: – Ingenting nytt

– Injurierende, sa Polens statsminister Kazimierz Marcinkiewicz om rapporten i går. Den sveitsiske granskeren og parlamentarikeren vedgår at han ikke kan legge frem beviser for de hemmelige fengslene i strafferettslig forstand, men sier samtidig at det er «klart at myndighetene i flere europeiske land deltok aktivt sammen med CIA i disse ulovlige aktivitetene».

Andre land beskylder han for med vitende og vilje å ha sett en annen vei og latt forbrytelsene skje.

Storbritannias statsminister Tony Blair avviste anklagene, og sa at rapporten inneholder «absolutt ingenting nytt» i forhold til det Marty tidligere har lagt frem. Amerikanske talsmenn sa at rapporten inneholder mange beskyldninger, men ingen håndfaste fakta.

Norge ikke nevnt

Også Europaparlamentet har satt ned en egen granskingskommisjon. Deres foreløpige rapport konkluderte i vår med at CIA hadde gjennomført minst 1000 hemmelige flyginger i Europa siden 11. september 2001.

Også på norske flyplasser har det flere ganger vært innom fly som er blitt knyttet til CIA. Den norske regjeringen har fått forsikringer fra USA om at to konkrete flyginger ikke hadde ulovlige fanger om bord, men har ellers ikke gjennomført noen større gransking på egen hånd.

Ingen av de mistenkelige landingene på Flesland, Sola, Gardermoen eller Evenes er nevnt i Martys rapport.

USA innrømmer at de har bortført flere terrormistenkte fra andre lands territorium, men avviser at de bruker tortur. De avviser også at de har gjennomført slike aksjoner uten tillatelse fra de regjeringene der borføringene og fangetransportene har skjedd.

NETTVERKET: Slik mener Europarådets spesialgransker Dick Marty at CIAs nett av ulovlige fangeflyginger har sett ut.