Norge har som et av Europarådets 46 medlemsland svart på forespørselen fra Terry Davis vedrørende påstander om hemmelig transport av fanger i Europa. Men i en rapport som Davis la fram onsdag, står Norge oppført som et av de landene som har gitt ufullstendige svar.

Norge har ikke svart direkte på Europarådets spørsmål om noen offentlige tjenestepersoner har vært involvert i hemmelig frihetsberøvelse av individer eller i transport av individer som har vært utsatt for dette. Derimot har norske myndigheter gitt informasjon om at de har undersøkt mistenkelige flyginger gjennom diplomatiske kanaler.

Europarådet skriver at mangelen på et direkte svar fra Norge muligens kan forklares ved at undersøkelser «synes å fortsette» i Norge. «Det er ikke helt klart hvorvidt undersøkelsene er fullført» i Norge, heter det i rapporten.