-Det var en ekkel følelse å se romfergen styrte. Frykten for en ulykke er alltid til stede, selv om det er foretatt rundt 115 oppskytinger og det fra før av bare er "Challenger" som har styrtet. Romfartsmiljøet er forholdsvis lite, og en slik hendelse går inn på oss alle, sier Brekke til NTB. Pål Brekke er for tiden i Washington hvor han er nestleder i det såkalte SOHO-prosjektet, som ESA og NASA sammen står bak.

-Vi fulgte faktisk ekstra nøye med på "Columbia" denne gangen. Romfergen skulle nemlig justere et av våre energimåleinstrumenter på SOHO-satellitten, sier Brekke.

Han tror ikke romfergen styrtet som følge av et terrorangrep, all den tid "Columbia" befant seg svært høyt oppe i atmosfæren da NASA mistet radiokontakten med fartøyet.

(NTB)