Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) avviser alle spørsmål om å revurdere Norges militære deltakelse i Afghanistan etter at en finsk soldat ble drept og fire norske såret i en bombeeksplosjon i Maimana.

– Hvis det var slik at vold og angrep på NATOs styrker bidro til å endre politikk, ville de som står bak volden vinne fram, og det skal de ikke gjøre, sier Stoltenberg.

Han sier at Norge skal være i Afghanistan i et langsiktig perspektiv og at det er full tilslutning til dette på Stortinget.

Krevende oppdrag

Norge har imidlertid sagt nei til å sende styrker til de mer aggressive kampene i Sør-Afghanistan etter press fra SV.

– Dette viser det vi har sagt hele tiden: Det er ikke slik at det er trygt i nord og farlig i sør, det er krevende oppdrag begge steder, sier Jens Stoltenberg.

Han sier at det hele tiden er løpende vurderinger av hvordan man ivaretar sikkerheten til de norske soldatene.

– Vi har sendt spesialstyrker til Kabul-området og til Nord-Afghanistan, blant annet Maimana. Denne episoden endrer ikke regjeringens politikk, eventuelle endringer må skje på annet grunnlag, sier han.

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen mener det er viktig å finne ut hvem som står bak bombeeksplosjonen i Afghanistan og prøve å komme i dialog med dem.

– Vi er helt avhengige av å ha oppslutning blant lokalbefolkningen, sier han til NTB.

Jacobsen mener det er riktig å ha norske soldater i Afghanistan, men understreker at hovedhensikten er å bidra til sivil gjenoppbygging og sikkerhet for lokalbefolkningen.

– Vi har alltid visst at det også er farlig i nord. Grunnen til at vi ikke vil være i sør er at vi oppfatter det som en angrepskrig, og i en angrepskrig får man i hvert fall ikke sivilbefolkningen med seg, sier han.

Alvorlig

Leder av forsvarskomiteen Jan Petersen (H) vil ikke gjøre noen endringer i norsk tilstedeværelse.

– Dette er farlige oppdrag, og det er derfor vi i det hele tatt er der, for å hjelpe sentralregjeringen med å sikre landet. Det ville være helt galt å sende det signalet at Norge trekker seg ut. Det ville bare oppildne Taliban-kreftene, sier han.

– Det er en risiko ved enhver skarp operasjon, sier Frp-formann Siv Jensen. Hun håper de sårede soldatene raskt kommer på beina igjen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) erkjenner at det er risikabelt å være plassert i Nord-Afghanistan.

– Hendelsen minner oss om at de norske soldatene er ute på et risikofylt oppdrag. De er godt forberedt, og det som har skjedd vil ikke få noen konsekvenser for vårt engasjement i Afghanistan, sier hun.

Bare partileder Torstein Dale i Rødt vil hente soldatene hjem.

– Skillet som regjeringen har forsøkt å skape mellom deltakelse i nord og sør, er kunstig. Norge deltar i en illegitim okkupasjon, og ikke fredelig gjenoppbygging, sier han.

- SOLDATENE BLIR: Statsminister Jens Stoltenberg sier det er uaktuelt å trekke de norske soldatene ut av Afghanistan.
Erichsen, Jarl Fr.