Slippene av nødhjelp må overvåkes på bakken, mener Ziegler.

Pakker med nødhjelp spres over store arealer når de slippes fra fly. Amerikanske transportfly slipper tusenvis av pakker om nettene.

— Dersom det ikke er noen til å ta imot på bakken for å distribuere nødhjelpen eller utføre humanitært arbeid, er det klart at mannen med våpenet plukker det opp. Så USA leverer mat til Taliban hver eneste natt, sa Ziegler.

Han hevder flyslippene undergraver det humanitære arbeidet til Den internasjonale Røde Kors-komiteen og Leger uten grenser i regionen.

Ziegler er utnevnt av FNs menneskerettighetskommisjon for å undersøke hvilke konsekvenser sult får for menneskerettighetene.

NTB