Ifølge FN-rapporten er det en mangel på «effektive og fredelige måter å løse urettferdigheter på». Dette skaper grobunn for radikale politiske organisasjoner som søker å skape forandring med voldelige virkemidler.

Den såkalte «krigen mot terror», anført av USA, har bidratt til at stadig flere i den arabiske verden inntar radikale politiske holdninger. Vreden retter seg mot Vesten, især USA, og mot deres egne undertrykkende ledere i de arabiske landene.

Bak FN-rapporten står en rekke arabiske intellektuelle. De slår fast at den økende fremmedfiendtligheten i Vesten overfor arabere etter terroranslagene 11. september, har sørget for en ytterligere styrking av anti-vestlige holdninger blant arabere.

Forfatterne av Arab Human Development Report peker også på at de arabiske landene henger etter Vesten på en rekke områder. Leseevnen i den arabiske befolkningen er begrenset, utdannelsen mer basert på underkastelse enn kritisk stillingstagen og det arabiske språk et i krise.