Ifølge målingen som er gjort for Financial Times, mener 32 prosent av 5.000 spurte i fem europeiske land — Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland, at USA er den største trusselen mot stabiliteten i verden.

Neste land på lista er Kina, som 19 prosent oppfatter som den farligste trusselen. Dernest følger Iran med 17 prosent, Irak med 11 prosent, Nord-Korea med 9 prosent og Russland, som 5 prosent mener er farligst.

Financial Times skriver at tallene lå jevnt på samme nivå i månedlige målinger mellom juli 2006 og juni i år. Mellom 28 og 38 prosent så på USA som den verste trusselen mot freden.

I USA derimot oppfatter en firedel av de spurte Nord-Korea som den farligste trusselen. 23 prosent ser på Iran som verst, 20 prosent Kina og USA selv 11 prosent.