I meningsmålingen som er gjort for bladet Der Spiegel, svarte 53 prosent av de spurte at USA utgjør den største trusselen mot verdensfreden. 28 prosent synes Irak er farligst, mens bare ni prosent er mest redd for Nord-Korea.

Meningsmålingen kom dagen etter at rundt en halv million tyskere demonstrert mot en amerikansk-ledet krig mot Irak.

I målingen svarer 31 prosent at de mener USA er en garantist for fred og sikkerhet i verden. For mindre enn et år siden, i april 2002, mente 48 prosent at USA bidrar til å sikre fred i verden.

(NTB)