Uttalelser fra CIA-direktør George Tennet i det amerikanske senatet opprettholder fiendebildet fra den kalde krigen, hevder direktøren for det russiske instituttet for USA— og Canadastudier, Sergei Rogov.

— Ingen fundamentale forandringer har skjedd i forholdet mellom USA og Russland i løpet av de ti årene etter den kalde krigen. Amerikanske våpen er rettet mot USA, og motsatt, sier Rogov til Interfax.

Den anti-ballistiske-missil-pakten mellom Sovjet og USA fra 1972 spiller derfor fortsatt en rolle som strategisk stabilisator, mener Rogov.

CIA-direktør Tennet sa at Russland vil ha offensive atomvåpen i rommet innen 2015.

— Dette er typisk for amerikansk etterretning. De overdriver alltid den russiske faren, sier president for fondet Politika, Vyacheslav Nikonov, til Interfax.(Origo)