Lederen for utviklingen av USAs rakettforsvarssystemer, generalløytnant Henry A. «Trey» Obering III, er på sjarmoffensiv i Norge og andre europeiske land, for i det minste å dempe bekymringen for en ny kald krig som har oppstått i Europa, etter at Russlands president Vladimir Putin gikk til frontalangrep på rakettforsvarssystemet og hevdet at dette gir grunnlag for et nytt rustningskappløp mellom en supermakt og en tidligere supermakt.

Det såkalte rakettskjoldet ventes å bli et viktig tema i de tosidige møtene mellom George W. Bush og Vladimir Putin under G8-møtet i Heilingdamm i Tyskland i dag og i morgen, og når de to presidentene møtes i USA i slutten av måneden.

Ikke rettet mot Moskva

Generalløytnant Obering er, sammen med andre viktige medarbeidere i rakettforsvarsprosjektet, MDA, rask med å understreke at rakettskjoldet ikke er et offensivt våpen rettet mot Russland.

Dette er den fremste forsvarslinjen mot uberegnelige «røverstater» som Nord-Korea og Iran, derfor ønsker vi også å ha den beredskapen som skal til med radar i Tsjekkia og rakettbatterier i Polen, sier Obering til en lydhør forsamling invitert av Den norske Atlanterhavskomité.

Realiteten i den oppståtte situasjonen er at Russland ikke tror på dette, noe som gang på gang de siste ukene har vært understreket både av Putin, utenriksminister Sergei Lavrov og andre russiske ledere. Dette gir et snev av «kaldkrig-stemning», noe som minner om den europeiske debatten de tidlige 1980-årene da modernisering av mellomdistanseraketter og dobbeltvedtak var sentrale spørsmål i europeisk sikkerhetspolitisk debatt.

Frontlinjestater

Obering er ikke verre enn at han i en samtale med Bergens Tidende etter foredraget understreker at NATO og USA må finne sammen i arbeidet med rakettforsvarsystemenene.

— NATO arbeider med sine prosjekter, USA med sine. Vi må finne ut hvordan disse overlapper hverandre, hvordan de kan samarbeide med hverandre i kommando-og kontrollområdene. Blant annet dreier det seg om utveksling av informasjon mellom de to systemene, og hvilken kvalitet det er på informasjonen (radarbildene) som samles inn.

«Haster ikke»

— I den siste debatten har det vært spørsmål om hvor en ny radar skal plasseres, utenfor NATO-området?

— Uansett er det ikke nødvendig å bestemme dette nå - vi har 2-3 år på oss. Men det må være i regionen rundt Kaspihavet.

— Snakker vi nå om Aserbajdsjan eller Georgia?

— Vi snakker om det mest hensiktsmessige stedet for å oppdage raketter på vei mot Europa. Det kan være mange steder i Kaukasus-regionen, sier generalløytnant Henry Obering III.

FOR RAKETTSKJOLD: Generalløytnant Henry A. «Trey» Obering III er leder for utviklingen av USAs rakettforsvarssystemer. NATO arbeider med sine prosjekter, USA med sine. Vi må finne ut hvordan disse kan samarbeide i kommando- og kontrollområdene, sier han.ARKIVFOTO: DAVID W CERNY, REUTERS/SCANPIX
DAVID W CERNY