— I ordførertiden min traff jeg mange lands ambassadører og lærte at det amerikanske ambassadørkorps ikke er bygd opp som i andre land. De amerikanske ambassadørene er ofte uten diplomatisk erfaring og de skiftes ut med presidenten, understreker Eilert Eilertsen som mener talen til USA-ambassadør John Doyle Ong må ses i lys av dette.

— Det var en tale som kom direkte fra hjertet, en menneskelig og ikke en politisk uttalelse, mener han.

— Det var helt tydelig at ambassadøren var beveget. Han er skuffet over norske politikere, men som Petersen sier; han har nok trodd det er verre enn det er, sier August Rathke. Et følelsesutbrudd

BT møter de to krigsveteranene på kafé dagen etter at ambassadøren uttalte at Norges oppførsel i konflikten mellom USA og Irak kan skade forholdet mellom Norge og USA. Eilertsen og Rathke påpeker at hadde ordene kommer fra USAs utenriksminister hadde de fått en helt annen betydning. Nå ser de det mest som et følelsesutbrudd fra en god amerikaner. (Som for øvrig er en god venn av George Bush, red.anm.)

Selv om de kaller seg USA-venner kjøper de ikke alt som kommer fra Amerika.

— Jeg reagerer på formuleringen om at de som ikke er med oss er mot oss. Det er retorikk på sitt verste, mener Eilertsen.

Stilte opp under krigen

— Selv om man kan være uenig i strategi og taktikk, er det viktig ikke å betrakte USA som en fiende. Amerikanerne er våre viktigste allierte. Vi må ikke glemme hvordan de stilte opp for Europa i første og annen verdenskrig og i den kalde krigen. Krigsgenerasjonen er både fornufts- og følelsesmessig knyttet til USA på grunn av landets innsats under og etter krigen, sier Rathke.

Han mener USA-kritikken i mediene går for langt når Otto Jespersen kan tillate seg å brenne det amerikanske flagget på TV 2. Som leder av Bergens Forsvarsforening formulerte Rathke et debattinnlegg i BT hvor han inviterte den amerikanske presidenten til Norge.

— I vårt skriv het det at vi ønsket den amerikanske president velkommen, ikke George Bush, understreker han.

Presidenten...? - Hva synes dere om Bush?

Det blir stille rundt kafébordet. Etter litt betenkningstid bestemmer de to seg for å nøye seg med å si at han må respekteres i posisjonen som den amerikanske president.

Eilertsen: - Presidenten i USA har veldig stor innflytelse og en posisjon som er sjelden i andre demokratier.

Rathke: - Men det er klart, han bør ikke skyte først og spørre etterpå.

BT: - Ambassadør Doyle Ong uttalte at når venner trenger hjelp, sier man ikke nei. Men er man ikke som god venn forpliktet til å så ifra når man synes vennen gjør urett?

Rathke: - Vi vet jo fortsatt ikke om Bush kommer til å gjøre noe dumt. Og hvis USA gjør noe, så gjør de det ikke i blinde. Men det er nok vanskelig for verdenssamfunnet å forstå hvor truet USA føler seg etter 11. september.

Formet av krigen

Eilertsen og Rathke understreker at de uttaler seg som privatpersoner, og ikke som representanter for verken Lingekompaniet eller forsvarsforeningen. Deres meninger er formet av opplevelser under annen verdenskrig, der de personlig mottok hjelp fra amerikanske soldater.

— Ingen er så mye mot krig som oss som har opplevd det.

VETERANER: Eilert Eilertsen og August Rathke er profilerte, bergenske krigsveteraner – og krigsmotstandere. - Ingen er så mye mot krig som oss som har opplevd det.
FOTO. MARITA AAREKOL