— Richard Holbrooke lovet Karadzic at han ikke ville bli arrestert hvis han trakk seg fra politikken, sier historikeren Charles Ingrao til nyhetsbyrået Balkan Insight.

Amerikansk toppdiplomat

Ingrao leder en gruppe som graver frem dokumentasjon om hva som skjedde under krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet.

Holbrooke var USAs toppdiplomat på Balkan fra 1995 og et par år fremover. Han var også sentral i forbindelse med Kosovo-krisen og - krigen i 1998-1999. Holbrooke har alltid avvist at han inngikk noen avtale med Karadzic som ga Karadzic frihet fra straffeforfølgelse. Det gjentok han også etter at Karadzic fremsatte påstanden i retten i forrige uke.

- CIA bekreftet

Leder for Balkan-programmet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Vegard Valter Hansen, var i Bosnia-Hercegovina som militærpolitisk rådgiver i det aktuelle tidsrommet. Han forteller at han selv fikk flere tips og informasjoner om en avtale.

— Flere CIA-kilder nevnte at det skulle være inngått en slik avtale.

— Men hvis det var inngått en avtale, så gjaldt den i forhold til USA og gikk ut på at hvis Karadzic forholdt seg passiv og borte fra politikken, ville ikke USA jakte på ham og heller ikke be sine allierte om å gjøre det. Man må se avtalen i lys av den usikkerhet som rådde om situasjonen generelt, og jeg tror den var begrenset til rundt et år, forteller Hansen.

Neppe skriftlig

Historikeren Ingrao tror ikke det finnes skriftlige bevis for en slik avtale.

— Holbrooke er ikke dum. Det finnes ingenting skriftlig.

Historikeren forteller at han har sine opplysninger fra fire forskjellige personer i USAs utenriksdepartement, men vil ikke avsløre deres identitet. Hensikten med avtalen var å få Karadzic ut av bosnisk-serbisk politikk når man skulle begynne fredsprosessen i landet.

Flere aviser og andre medier iblant annet Serbia og Kroatia har offentliggjort dokumenter som påstås å være en skriftlig avtale mellom Karadzic og Holbrooke. I et slikt dokument, på serbisk, skal Holbrooke skriftlig ha lovet å gi Karadzic 600.000 dollar, livvakter og et sted å bo.

Blant argumentene for at dokumentet er falskt, er at Holbrooke aldri ville ha underskrevet en avtale på serbisk. Det er også reist sterk tvil om hvorfor Holbrooke i det hele tatt skulle ha inngått noen avtale med en person offentlig tiltalt for folkemord og krigsforbrytelser.

Pentagon

— Det var Pentagon, støttet av daværende president Bill Clinton, som presenterte Holbrooke med et «fait accompli» om at amerikanske styrker ikke ville arrestere folk som var tiltalt av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia ICTY, sier Ingrao til Balkan Insight.

Den tidligere bosnisk-serbiske lederen hevdet i det første rettsmøtet for domstolen i Haag at han hadde fått et slikt løfte, og han har gjentatt det i et skriv til domstolen der han også klager over «uregelmessigheter» i forbindelse med arrestasjonen av ham i Beograd.

Offisielt ble Karadzic arrestert mandag 21. juli, men han hevder med relativt stor troverdighet at han ble arrestert allerede fredag 18. juli og holdt på ukjent sted i tre dager før arrestasjonen ble offentliggjort.

Uten juridisk verdi

Et amerikansk løfte om å la Karadzic få være i fred i Bosnia i 1996-1997 har imidlertid ingen juridisk verdi for Karadzic i forhold til tiltalen og den kommende rettssaken i Haag.

— En eventuell avtale vil ikke ha noen konsekvenser for domstolens rett til å stille Karadzic for retten og eventuelt dømme ham, sier Vegard Valter Hansen ved Nupi.

— Selv om amerikanske ledere eventuelt har gitt slike løfter, er de verdiløse juridisk.

SAVA RADOVANOVIC