USA innfører et verdensomspennende forbud for amerikansk personell mot å behandle fanger grusomt, ifølge Rice.

Rice er på offisielt besøk i Ukraina, som del av en større rundreise i Europa. Spørsmålet om USAs behandling av fanger og hemmelig transport av fanger via europeiske flyplasser og europeisk luftrom har blitt sentralt under besøket.

Amerikanske regjeringsrepresentanter sier den politiske endringen kommer etter press fra Europa og den amerikanske kongressen.

Rice sier at USAs internasjonale forpliktelser mot grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling av fanger «omfatter amerikansk personell uansett hvor de er, om de er i USA eller utenfor USA».