Det er i dag vel 300.000 utenlandske soldater i Midtøsten, de aller fleste fra USA og andre vestlige land.

– Vi er ikke interessert i å ha militære baser i Irak på lang sikt. Når USA bestemmer seg for å forlate Irak, er det for godt, sier brigader Mark Kimmitt, som er pressetalsmann for USAs styrker i Irak.

I et foredrag i Det internasjonale institutt for strategiske studier (IISS) i London gjennomgikk Kimmitt amerikanske planer for omgruppering av sine militære styrker i Midtøsten – fra Egypt i vest til Pakistan, og fra Kasakhstan i nord til Uganda.

Ut av Irak?

Men Kimmitt som er en av de mest fremtredende militærstrategene i den amerikanske Sentralkommandoen, lot seg ikke friste til å antyde noen dato for når tilbaketrekkingen fra Irak vil begynne.

President George W. Bush og hans nærmeste rådgivere har gjentatte ganger understreket at USA vil forlate Irak når oppdraget er fullført. Kritikerne av Irak-krigen fremholder at utviklingen i Irak har gått fra vondt til verre den siste tiden.

Kimmitt var imidlertid klar på ett punkt i sin tale til IISS: USA vil ikke bli stående i Irak og områdene rundt like lenge som USA har hatt stående militære styrker i Japan og Tyskland. Selv i dag – over 60 år etter slutten på den annen verdenskrig har USA rundt 100.000 soldater i de to landene.

Britene har antydet at det kan bli aktuelt å trekke opp til 2.000 soldater ut av Irak i løpet av de nærmeste månedene. Kimmitt mener dette ikke er så oppsiktsvekkende, dersom britene vurderer situasjonen som så avklart at de kan redusere landets militære styrker i Sør-Irak.

Ingen baser i Irak

Selv etter at USA har forlatt Irak og ikke lenger har baser i landet, vil USA stå sammen med sine venner og allierte i kampen mot terrornettverket al-Qaida og dets medsammensvorne. Derfor vil amerikanske soldater være i nærheten.

Men USA vil ha interesser i Irak også etter at soldatene har reist ut. – Derfor vil USA ha tilstrekkelig med militære styrker i nærområdet til å beskytte viktige amerikanske interesser i Irak, sier Kimmitt.

Han mener USA så absolutt har lært av sine mange feilgrep den siste tiden, og han mener amerikanerne vil vise større respekt for kulturen i området og lytte til folk som bor i Midtøsten.

Fra mange hold er amerikanerne blitt kritisert for å ture fram etter eget forgodtbefinnende i Irak, uten å vise særlig omtanke for følelsene til den lokale befolkning.

Kimmitt mener det er viktig for amerikanerne å vinne befolkningen i Irak og andre land i Midtøsten over på sin side. Derfor oppretter nå USA en hel stab av offiserer som har til oppgave å sette seg inn i og forstå det som skjer i regionen.