— Disse tiltakene var i helt overveiende grad rettsstridige, heter det i rapporten fra den parlamentariske kontrollkommisjonen PKG.

Overvåkingen av journalister var brudd på pressefriheten og betydde også brudd på rettighetene til tredjepersoner.

Men opplysningene fra journalister handlet i stor grad om journalister og interne forhold i andre redaksjoner, ikke journalistenes egne arbeidsplasser, heter det i rapporten.

Dette er annerledes enn tidligere påstander om at journalistene som ble rekruttert av BND, i hovedsak hadde rapportert om interne forhold.

- Disiplinære tiltak I en kommentar til rapporten sier Tysklands regjering at disiplinære tiltak mot de hovedansvarlige for overvåkingsskandalen er nødvendig. Det er allerede innledet etterforskning mot mulige ansvarlige.

Flere tidligere og nåværende medarbeidere av etterretningstjenesten BND (Bundesnachrichtendienst) kan bli rammet av slike tiltak. Hvilke straffer som kan komme på tale, blir det ikke opplyst noe om. Men en spesialetterforsker vil få ansvar for saken.

Videre varsler Tysklands regjering strukturendringer i BND, et arbeid som allerede delvis er begynt.

Forsinket Den 179 sider lange rapporten var ventet fredag, men offentliggjøringen ble flere timer forsinket fordi det i siste øyeblikk ble bestemt at rapporten måtte endres.

Lederen for den omfattende undersøkelsen av saken, tidligere dommer Gerhard Schäfer, valgte å skrive om deler av rapporten etter å ha snakket med flere som er berørt av saken, opplyste regjeringstalsmann Ulrich Wilhelm i Berlin.

Disse berørte, som det ikke ble nærmere spesifisert hvem er, men som blant annet kan være noen av journalistene som ble rekruttert av BND, skal ha vært kritiske til at rapporten utelukkende var skrevet på grunnlag av etterretningstjenesten BNDs framstilling.

Roer ikke Før offentliggjøringen sa tyske opposisjonspolitikere og mediefolk at de ikke trodde offentliggjøring av en hemmeligstemplet rapport om spionering på journalister vil roe gemyttene. Kravet om full offentlig gransking vokser.

Detaljer om innholdet har for lengst lekket ut. Tidligere i mai ble det kjent at ukemagasinene Der Spiegel og Stern, begge kjent for sin gravejournalistikk, sto i sentrum for den angivelige spionasjen.

— Vi trenger en granskingskommisjon, sier Wolfgang Neskovic som representerer det venstreradikale Venstrepartiet i Forbundsdagens kontrollorgan for de hemmelige tjenester PKG. Han tror ikke regjeringens egen rapport vil bringe full klarhet i saken.