— Skal vi lete etter noen logikk i dette, må truslene skyldes Norges innsats i Afghanistan, sier førsteamanuensis og ekspert på terrorisme, Jan Oskar Engene, ved Universitetet i Bergen.

Engene innrømmer at han er overrasket over at norske interesser er havnet på en liste som skremmer: Topp-fire-listen over terrormål for al Qaida.

— Litt overraskende er jo dette. Jeg stusser over at vi nevnes i sammenheng med USA, Storbritannia og Australia, sier Engene, og fortsetter:

— Hvorfor ikke Danmark, for eksempel?

Frykte aksjoner i Norge?

Klokken 15 norsk tid i går ble det kjent at en stemme som skal tilhøre Osama bin Ladens øverste rådgiver Ayman al-Zawahri oppfordrer muslimer til angrep på norske mål i egne land. Det ble uttrykkelig nevnt ambassader, ansatte og kommersielle interesser. Det skal være første gang Norge er utpekt som terrormål.

Jan Oskar Engene sier det er avgjørende å finne ut når båndet ble tatt opp.

— Spørsmålet er om det stammer fra etter Irak-krigen, og skal tolkes i sammenheng med terroraksjonene i Saudi-Arabia og Marokko. Men umiddelbart er det vanskelig å koble dette til Irak-krigen, siden Norge ikke var med.

— Er det grunn til å tro at al Qaida har kartlagt norske ambassader og bedrifter?

— Vi har ikke grunnlag for å si det. Det er en svært generell trussel rettet mot fire land.

— Bør vi frykte aksjoner i Norge?

— Med den lille informasjonen vi har, er det vanskelig å peke ut noe spesielt sted.

Nærmest vilkårlig

Terrormønsteret til al Qaida-celler og beslektede grupper etter 11. september 2001 viser ett særtrekk. Det er ikke noe mønster i det hele tatt. Snarere nærmest vilkårlig.

— Det er svært vanskelig å sette fingeren på kartet. Vi har sett terror på Bali, i Saudi-Arabia, Marokko, Tunisia og på et israelsk-eid hotell i Kenya. Al Qaida er en gruppe som viser vilje til å ramme allmennheten, og også lokalbefolkning i det landet de aksjonerer. Det skiller dem fra andre terrorister, som for eksempel peker seg ut spesielle maktapparater, sier Engene.

— Nå er Norge nevnt av al Qaida. Er uskylden for fredelige Norge brutt?

— Nei, terror er blitt fast innslag etter at det begynte med flykapringer på 60-tallet. Aktørene på banen skifter, men vi ser en økende vilje til å ofre eget liv. Dette vil ikke forsvinne med det første.

Nært til Israel

Forsker Brynjar Lia ved Forsvarets -Forskningsinstitutt (FFI sier det er viktig ikke å undervurdere trusler fra al Qaida. Deres trusler blir ofte fulgt opp med aksjoner.

— Selvfølgelig er det skremmende at al-Zawahri nevner Norge spesielt, selv om Norge neppe er al-Qaidas første mål, sier Brynjar Lia til NTB.

Den anerkjente terrorforskeren understreker imidlertid at Norge var det siste landet som ble nevnt av al-Zawahri.

— Al-Qaida har ikke ubegrensede ressurser og må prioritere sine aksjoner. Da sier det seg selv at Norge neppe står helt øverst på listen, mener FFI-forskeren.

Om grunnen til utpekingen av Norge, sier Lia at Norge har markert seg som pro-israelsk, i forhold til andre europeiske land.

— Vi har et langt og nært forhold til Israel og har kunnet kjøre en langt nærere linje enn for eksempel EU, påpeker han.

— Hvorfor kommer disse truslene nå?

— Det er en del av al Qaidas mediestrategi å høste gevinst av terrorangrep, som sist i Casablanca og Riyadh. Med et utspill som dette, er de garantert å få medieoppmerksomhet verden over. Dermed viser al Qaida-ledelsen at de fortsatt er aktive og i stand til å slå til, sier Brynjar Lia.