• Folket i Sudan kan ikke overleve med trøst og oppmuntrende klapp på skuldrene. De trenger all den bistand de kan få. Jeg håper norske venner vil samarbeide.

Biskop Paride Taban er en av Kirkens Nødhjelps nærmeste samarbeidspartnere i Sudan. Nå er biskopen i Norge i forbindelse med at det lanseres en bok om ham, påbegynt av en av høvdingene i Kirkens Nødhjelp, Edvard Nordrum. Etter at han døde tidligere i år, er boken fullført av datteren Siv, tidligere NRK-journalist og nå statssekretær hos statsminister Kjell Magne Bondevik.

«Kan ikke vinnes»

Etter nesten tjue års borgerkrig mellom den islamske regjeringen og de kristne opprørerne i sør, SPLMA, har det de siste månedene kommet i gang en prosess som bærer i seg et løfte om en varig fredsløsning.

— Hele det internasjonale samfunnet må støtte disse forhandlingene. En krig kan ikke vinnes, og altfor mange liv er gått tapt eller ødelagt i denne krigen. 2,5 millioner mennesker er drept, 4,5 millioner er blitt flyktninger, enten i nabolandene eller i eget land, sier biskop Paride.

— Partene må tvinges til å forstå at det er de uskyldige som rammes. De må også forstå at krig ikke kan vinnes, en fred basert på en vinner vil være undertrykkelse av den tapende parten, sier biskopen.

«Ta lang tid»

— Kan freden vinnes?

— Aldri før har mulighetene vært større. Men jeg tror det vil ta lang tid, ikke minst å få i stand en forsoning mellom partene.

— Hvordan kan Vesten bidra til prosessen?

— Først og fremst ved å beholde presset på partene om at de ikke må gi seg i arbeidet med å finne løsninger. Det er betryggende at man nå er inne i en ny forhandlingsrunde, og at det for første gang er våpenhvile over hele landet. Jeg tror det er viktig at representanter fra vestlige land er til stede under forhandlingene, og at de vestlige landene engasjerer seg i overvåking og observasjon om at fredsavtalen overholdes når så langt kommer, sier biskop Paride.

Store muligheter

Biskopen mener at Sudan har alle muligheter til å lykkes, om det bare kommer i stand en fredsavtale.

— Tenk på alle naturressursene. Vi kan bli «brødfabrikk» for store deler av Afrika. Vi har olje og diamanter, vi har andre ressurser. Finner regjeringen og SPLA måter å leve meningsfullt sammen på, vil vi ikke som nå være avhengig av bistand utenfra, sier biskopen.

Utkastet til fredsavtale forutsetter at regjeringen og SPLA går sammen om å styre landet. Målet er at det seks år etter inngåelsen av fredsavtalen skal holdes en folkeavstemning der et av temaene vil være om landet skal deles, eller om kristne og muslimer skal kunne leve sammen «under samme tak».

— Jeg tror det etableres en ny hovedstad i Sudan dersom vi skal styre landet sammen. Jeg tror det vil være umulig å holde fredsprosessen i gang om regjeringen skal sitte i Khartoum, sier biskop Paride.

HENTER STØTTE: Den sudanske biskopen Paride besøker venner i Bergensområdet for å skaffe både praktisk og moralsk støtte til fredsprosessen som skal få slutt på den 20 år lange borgerkrigen - kanskje den mest brutale i Afrika.
FOTO: RUNE SÆVIG