STEIN SLETTEBAK WANGEN

— Intet annet sted er så hardt rammet etter Tsunamien som Banda Aceh, vi vil trenge seks år på gjenoppbyggingen, sier Indonesias informasjonsminister Sofyan Djalil til Bergens Tidende.

Det var en beveget Djalil som besøkte katastrofeområdet i går. Regjeringen er blitt kritisert for beslutningen om å be militære styrker som støtter de internasjonale hjelpeorganisasjonene forlate Indonesia innen 28. mars, men Djalil avviser kritikken og sier at Indonesia er i stand til å overta ansvaret etter flodbølgekatastrofen da.

Takker hjelperne

— Det er vanlig at et land klarer seg selv tre måneder etter en slik katastrofe. Vår beslutning er ingen kritikk mot hjelperne fra hele verden, tvert imot ønsker vi å uttrykke stor takknemlighet for den massive støtten vi har fått, sier Djalil.

Regjeringen har en oppbyggingsplan som strekker seg over seks år. Akkurat nå er samarbeidet med hjelpeorganisasjonene viktig for å kunne gi de skadde best mulig hjelp. I går økte tallet på omkomne i Aceh-provinsen til 78.000, mens antallet savnete er oppe i 136.000.

— Omfanget er så kolossalt at det er vanskelig å ta det inn over seg, sier Djalil, som var på plass i Banda Aceh samme dag som flodbølgen var et faktum. Han kom tilbake i går og vil følge oppbyggingen nært.

— Arkitekter, ingeniører og byplanleggere skal utarbeide en analyse av omfanget og komme med forslag til hvordan vi skal gjenoppbygge byen. Vi vil lage en by som er bedre enn den som nå er ødelagt, men det blir et krevende arbeid.

MINISTERBESØK: Indonesia trenger seks år på å gjenoppbygge Banda Aceh. Informasjonsminister Sofyan Djalil besøkte den hardt rammete Aceh-provinsen i går.<br/>Foto: RICHARD SAGEN