• Situasjonen i Afghanistan er verre enn noen gang siden 2001. Valgsvindelen vil føre til tap av enda flere manneskeliv, sier den sparkede FN-diplomaten Peter Galbraith.
  • Den sparkede FN-diplomaten Peter Galbraith tegner i dette intervjuet et dystert bilde av situasjonen i Afghanistan.
  • — Situasjonen i Afghanistan er verre enn noen gang siden 2001. Valgsvindelen vil føre til tap av enda flere menneskeliv.
  • Landet trenger ikke flere utenlandske soldater, men en pålitelig regjering med ærlige og redelige hensikter.
  • Peter Galbraith forteller også om konflikten med Kai Eide og det påståtte kuppforsøket mot president Hamid Karzai. BT møter den omstridte og frittalende amerikanske diplomaten og tidligere FN-utsendingen «hjemme» i Bergen. Kontrasten mellom den snødekte vinteridyllen på Paradis og krigen og kaoset i Afghanistan er formidabel.

— Så vakker Bergen er disse dagene, sier Galbraith. Han regner fortsatt Vermont i USA som sitt egentlige hjem, selv om familien også tilbringer deler av året i byen mellom de syv fjell.

Les utenriksbloggen: Eide får ris i New York Times

59-åringen har panoramautsikt fra stuevinduet og skuer mot Nordåsvannet og Løvstakken i vakker vinterskrud. Sammen med konen, sosialantropolog Tone Bringa og barna, har Peter Galbraith feiret julehøytiden i Bergen. En stille avslutning på en turbulent høst der amerikaneren har vært med å prege det utenrikspolitiske nyhetsbildet.

Noen stikkord: Opprivende valgfuskkrangel med Kai Eide. Avskjediget fra FN og etterfølgende søksmål. Angivelige «kupp-planer» mot president Karzai i Afghanistan. Og påstått dobbeltrolle i forbindelse med DNO-prosjekt i de kurdiske områdene av Irak.

Nye store troppeforsterkninger er ikke det Afghanistan trenger.

Mangler partner

Peter Galbraith tegner et dystert bilde av situasjonen i Afghanistan ved inngangen til 2010. President Barack Obama sender nå 30.000 nye amerikanske soldater til krigen. Galbraith er kritisk til strategien:

— Nye store troppeforsterkninger er ikke det Afghanistan trenger. Krigen kan ikke vinnes før afghanerne selv kommer opp med en pålitelig regjeringspartner. Karzai er ingen slik partner. Å bekjempe opprørere i et fremmed land kan bare skje hvis dette landet har en regjering som utøver autoritet på grunnlag av folkelig støtte og et redelig styresett. Et slikt styre eksisterer ikke i Afghanistan, sier Galbraith.

— Bør styrker heller trekkes ut av landet?

— Nei, jeg mener vi må ta vare på det som er oppnådd siden 2001. Deler av landet er fortsatt relativt stabilt. Vi må beskytte det som er oppnådd, men jeg ville ikke øke den militære innsatsen.

Galbraith betegner situasjonen i Afghanistan som verre i dag enn noen gang siden 2001.

— I dag har landet en regjering som er korrupt, ineffektiv og som er kommet til makten takket være massivt valgfusk. Dagens styre kan aldri bli en troverdig partner. Dette regimet oppfattes som illegitimt i store deler av den afghanske befolkningen og i utlandet. Valgsvindelen har undergravd den internasjonale støtten til Afghanistan. Det er også en del av denne tragedien.

Kai er en god diplomat, men en skrekkelig leder.

- Flere må dø

Peter Galbraith vender under intervjuet til stadighet tilbake til håndteringen av presidentvalget i august og den påfølgende konflikten med FNs spesialutsending, Kai Eide. Galbraith, som var nestkommanderende under Eide, sier enda flere sivile og soldater vil miste livet som direkte konsekvens av måten valget ble gjennomført på.

— Valgsvindelen har gjort oppgaven for amerikanske, norske og andre lands soldater mye vanskeligere. Mennesker vil komme til å dø som følge av denne krisen.

— Det er en sterk påstand?

— For å være helt klar: Ansvaret for valgfusket ligger hos president Karzai og medlemmer av valgkommisjonen. Disse personene samarbeidet med juksemakerne eller unnlot å rapportere om det de var vitne til. FN foretok imidlertid ikke noe for å stoppe valgsvindelen eller redusere omfanget av den. Dette har skapt en krise som gjør oppdraget i Afghanistan enda vanskeligere. I sin konsekvens vil dette føre til at liv vil gå tapt. Det er en realitet.

— Har din konflikt med Kai Eide skadet FNs arbeid i Afghanistan?

— Det som har vært ødeleggende, var det faktum at FN hadde ansvar for å sikre et rettferdig valg, men ikke maktet denne oppgaven. FN gikk på akkord med både sin nøytralitet og integritet. Det var dette den grunnleggende uenigheten mellom Kai Eide og meg handlet om. Kai ønsket ikke at FN skulle være involvert i valgprosessen. Jeg har hele tiden ment at det internasjonale samfunn, som spyttet inn 300 millioner dollar for å få gjennomført dette valget, hadde rett til å insistere på at det foregikk på en rettferdig måte.

Valgsvindelen har undergravd den internasjonale støtten til Afghanistan.

Hevnaksjon?

  • Kai Eide sier du driver en bitter og intens personlig hevnaksjon etter at du fikk sparken fra FN?

— Å påstå at dette dreier seg om en vendetta fra min side, er et forsøk på å ta fokus vekk fra sakens egentlige kjerne. Dette handler om Kai Eides forsøk på å late som valgfusket først ikke fant sted, for deretter å tone det ned.

Galbraith ble kjent med Kai Eide da de begge jobbet på Balkan på 1990-tallet.

— Kai og jeg ble venner på den tiden. Vi var på ferier sammen og han introduserte meg for min nåværende kone. Vi dannet faktisk et godt team. Kai er en god diplomat, men en skrekkelig leder. Jeg er en veldig god leder.

Galbraith avviser bestemt at han opplevde det som en oppreisning da rapporten fra International Crisis Group kom i slutten av november. Rapporten konkluderte med at FN burde skifte ut Kai Eide fordi han hadde tapt anseelse i egen stab og i det afghanske samfunnet.

— Jeg hadde ingen personlig tilfredsstillelse av rapporten, men konklusjonen var jo uunngåelig etter at valgfusket hadde ødelagt FNs renommé.

«Kuppforsøket»

Kai Eide hevdet for et par uker siden at Galbraith forsøkte å få Det hvite hus med på en plan for å presse Hamid Karzai til å trekke seg etter det omstridte valget. I et brev til International Crisis Group (ICG) skriver Eide at han reagerte skarpt på forslaget fra Galbraith.

Galbraith gir denne versjonen av hendelsene 8. og 9. september i fjor.

— Det som skjedde var at den såkalt uavhengige valgkommisjonen, som i realiteten var del av Karzais valgkampanje, besluttet å ta med flere hundre tusen falske Karzai-stemmer i den foreløpige opptellingen. Deretter fikk jeg vite - av klageorganet for valggjennomføringen - at en ny omgang i presidentvalget tidligst kunne avholdes i mai 2010.

— Dette forårsaket en konstitusjonell krise. Karzais presidentperiode utløp i mai 2009 og hvis han ble sittende et år til ville det være strid med grunnloven og helt uakseptabelt for den afghanske opposisjonen. I en samtale med Kai Eide den 9. september la jeg frem en idé om at vi skulle be afghanerne vurdere en overgangsregjering hvis en ny runde i presidentvalget måtte utsettes til mai 2010.

Jeg tok ikke instruksjoner fra amerikanske myndigheter.

«Ikke tøff nok»

  • Hva sa Eide til dette?

— Han sa at «Karzai må gå». Deretter møtte han presidenten. Dagen etter ba Eide meg å droppe hele ideen. Han skriver selv at Karzai ble rasende over forslaget.

Galbraith hevder Eide verken var tøff eller sterk nok til å stå opp mot Karzai.

— Støttet amerikanske myndigheter deg i konflikten med Eide?

— Jeg var en internasjonal byråkrat som tok mitt oppdrag seriøst. Jeg var i FNs tjeneste. Jeg tok ikke instruksjoner fra amerikanske myndigheter, og søkte heller ikke støtte derfra. Jeg respekterte også Kai Eides lederrolle og gjorde ingen forsøk på å undergrave ham, selv om vi var dypt uenige. Jeg snakket først ut offentlig etter at det ble klart at jeg ville få sparken. Jeg snakket av hensyn til alle menneskene i FN-staben som med risiko for egne liv avslørte valgjukset uten at noen ting skjedde. Og jeg snakket ut på vegne av det afghanske folk som var blitt fratatt muligheten til et fritt og rettferdig valg.

— Bør FNs neste spesialutsending til Afghanistan få et sterkere og bredere mandat?

— Mandatet er bra nok som det er. Det trenger en sterk person som er i stand til å forsvare FNs interesser i Afghanistan.

Tror på samling

Peter Galbraith mener det finnes politikere i Afghanistan med både lederegenskaper og demokratisk sinnelag som — hvis de får sjansen - kan bringe landet på rett kurs. Men utfordringene er kolossale etter tretti år med krig og annen elendighet.

— Et stort problem er det svært sentralistiske politiske systemet i et land som ellers er blant de mest mangfoldige i verden, særlig når det gjelder etnisk sammensetning. Det eksisterer ingen maktfordeling. Parlamentet er svakt og presidenten utnevner regjeringen. Jeg tror på et samlende regjeringskabinett som rommer alle de forskjellige elementene, både pashtunere, tadsjiker og hazaraer. I tillegg trengs det sterkere lokalt selvstyre ute i regionene.

— Tror du Osama bin Laden noen gang blir pågrepet?

— Vel, Bush-administrasjonen uttalte at det ikke var så viktig å pågripe ham. Det sa de selvsagt fordi de ikke maktet å få tatt mannen. En pågripelse vil få stor psykologisk effekt i krigen mot al Qaida. Osama bin Laden er en massemorder med over 3000 liv på samvittigheten. Han må stilles til ansvar for sine ugjerninger.

**Les også:

Galbraith om DNO-kritikken**

Sak mot FN

— Du går til sak mot FN for usaklig oppsigelse. Hva går kravet ditt ut på?

— Jeg vil ikke gå inn på detaljer om det, bortsett fra det helt grunnleggende kravet, nemlig rettferdig behandling. Jeg ble sparket uten en gang å bli bedt om å gi min versjon. Jeg ble aldri spurt om valgjukset i Afghanistan. Jeg har aldri fått noen som helst begrunnelse for oppsigelsen. FN forsøker å skade mitt omdømme. De ansvarlige må tåle å bli stilt til ansvar og forklare seg.

— Hva gjør du nå om dagene?

— Jeg er bare en arbeidsløs kar uten umiddelbare planer, smiler Peter Galbraith.

Eirik Brekke