Oppfordringen om å trekke uttalelsen tilbake ble vedtatt enstemmig fredag.

– Pavens nedsettende bemerkninger om filosofien rundt jihad og profeten Muhammed har såret følelser over hele den muslimske verden og kan føre til bitterhet mellom religionene, heter det i nasjonalforsamlingens resolusjon.

I en tale tidligere denne uken siterte pave Benedikt XVI den bysantinske keiseren Manuel II Palaeologus, som på 1300-tallet skrev at alt Muhammed sto for, var «ondt og umenneskelig».

Muslimske ledere i en rekke land ber paven be om unnskyldning for sin uttalelse. Den pakistanske regjeringen mener talen viter om uvitenhet.

– Pavens uttalelse illustrerer hans mangel på visdom. Det er åpenbart at han ikke har en korrekt forståelse av islam, sier Diin Syamsuddin, leder for Muhammadiyah, en av Indonesias største muslimske organisasjoner.

En talsmann for Vatikanet har uttalt at paven ikke hadde til hensikt å såre noen med talen han holdt tirsdag.

MAX ROSSI