Måneder med kamper og voldshandlinger har skapt enorm lidelse for sivilbefolkningen.

– Fred er avgjørende for å stoppe denne tragedien, sa høykommissær Antonio Guterres da han besøkte Goma i regionen Nord-Kivu søndag.

Ifølge FN er om lag 800.000 mennesker drevet på flukt i Nord-Kivu etter år med krig og vold. Kampene i Øst-Kongo har tatt seg kraftig opp den siste tiden, og minst halvparten av de fordrevne er tvunget på flukt i løpet av det siste året.

– Vi styrker nå nærværet vårt i Nord-Kivu i samarbeid med andre organisasjoner for å bedre leveforholdene i flyktningleirene, sier Guterres.

Ifølge høykommissæren befinner det seg væpnede opprørere også i de FN-kontrollerte flyktningleirene, der forholdene er svært vanskelige og preges av vold, plyndring og voldtekter. Guterres fordømmer også opprørsgruppene som tvangsrekrutterer barnesoldater i Nord-Kivu.

– Jeg ber alle partene om å respektere humanitære regler og beskytte sivilbefolkningen.

Kampene i Øst-Kongo involverer den kongolesiske hæren, soldatene til opprørslederen Laurent Nkunda, lokale milits og rwandiske hutuopprørere. Representanter fra Kongo, Rwanda og FN skal nå møtes i Goma for å diskutere en mulig løsning på konflikten, som observatører frykter kan føre til omfattende regional urolighet.

Hæren har den siste tiden lidd flere nederlag for Nkundas styrker, men opprørslederen har bedt om forhandlinger med myndighetene.