Det er seniorforsker og leder av Enhet for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier (FF), Svein Melby, som gir BT denne vurderingen av den talen George W. Bush holdt natt til i går.

I denne talen varsler den amerikanske presidenten at han vil øke tallet på amerikanske soldater i Irak med 21.500, i tillegg til de 132.000 som allerede er der. De aller fleste av disse skal settes inn i hovedstaden Bagdad.

Grunnleggende feil

– Presidenten hadde annonsert en ny strategi. Etter mitt syn er det lite nytt. USA fortsetter i samme spor. Hovedproblemet er at Bush tar grunnleggende feil i vurderingen av hvilken type konflikt man står overfor, og hvilken rolle USA kan spille.

– På hvilken måte tar han feil?

– Hovedfeilen er at han tror folk er mer irakere enn shiaer og sunnier, at de ønsker en sterk irakisk stat. Irak er i en situasjon som er svært nær en borgerkrig. Da vil det ikke ha noen positiv effekt å pøse inn over 20.000 flere amerikanske soldater. Hovedtyngden skal settes inn i Bagdad for å styrke hæren og politiet i hovedstaden, som begge er shiadominert. Sunniene vil oppfatte det som en styrking av motpartens stilling, og svare med å trappe opp selv. Resultatet vil bli at motsetningene øker

Bush gambler høyt

Melby sier at hvis Bush i stedet hadde bygget på en edruelig analyse, ville han i stor grad fulgt rådene fra den såkalte Baker-Hamilton-kommisjonen. Den slo fast at situasjonen i Irak er slik at USA ikke er i stand til å nå sine mål. Det beste landet kan gjøre er å drive skadebegrensning, og prøve å trekke seg ut på en måte slik at langtidsvirkningene blir minst mulig.

– Når du over lang tid har ført en grunnleggende feilslått politikk, kan ikke det rettes opp ved å foreta taktiske omdisponeringer, sier Melby.

Han mener også Bush gambler høyt, og at fallhøyden etter talen natt til i går er blitt enda større. Når det skal brukes militærmakt, er det viktig å ha et noenlunde samlet USA bak seg. De motsetningene det nå brygger opp til i amerikansk debatt, vil påføre Bush enda større motstand på hjemmebane.

Melby peker også på at det blir spennende å se hvilken rolle USAs nye forsvarsminister Robert Gates skal spille.

– I høringen i Kongressen sa han at USA ikke kan vinne i Irak. Men vi ser lite av hans resonnementer i analysen til Bush, sier Melby.

Økt fragmentering

Også Knut S. Vikør, førsteamanuensis og midtøstenforsker ved Universitetet i Bergen, mener Bush gjør feil i ikke å følge rådene fra Baker-Hamilton-kommisjonen.

– Flere soldater vil bety flere drepte amerikanere. De amerikanske troppene er magneter for konflikt der de er, så dette kan være med på å heve konfliktnivået, og slik sett gå fra vondt til verre, sier Vikør til Bergens Tidende.

Han peker på at amerikanerne blir mindre og mindre viktige for konfliktlinjene i Irak. Både shiaer og sunnier brytes opp i fraksjoner. De store militsene er i ferd med å fragmenteres, og grupper slåss seg imellom.

– Men amerikanerne har ikke noen sofistikert virkelighetsoppfatning, og greier ikke holde seg orientert om skiftende allianser og skiftende forhold. De har et forenklet fiendebilde. Vi vet ikke nok til å forutsi utviklingen, men det er mellom de irakiske gruppene svaret ligger, det ligger ikke til amerikanerne, sier Vikør.

JASON REED