Usbekiske myndigheter må innføre nulltoleranse overfor bruk av tortur, heter det i en rapport som torturkomiteen offentliggjorde fredag.

I rapporten uttrykker komiteen sin bekymring over tallrike, vedvarende og konsekvente påstander om rutinemessig tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling begått av politifolk og etterforskere i Usbekistan.

Den komiteens ti medlemmer har de siste tre ukene vurdert seks land. Også Norge er blitt vurdert, sammen med Usbekistan, Latvia, Estland, Portugal og Benin.

Usbekistans president Islam Karimov, som håper på gjenvalg i presidentvalget neste måned, er flere ganger blitt beskyldt for å tillate systematisk bruk av tortur og andre brudd på menneskerettighetene.