— Direktivet, slik det er lagt frem av EU-kommisjonen, er dødt, erklærte Schröder på pressekonferansen etter toppmøtet.

Mye kan tyde på at han har rett. Også Tysklands påtroppende kansler, Angela Merkel, uttalte i et avisintervju i går sterk skepsis mot en viktig side av det foreslåtte direktivet: det såkalte opprinnelsesland-prinsippet. Dette skal sikre at tjenesteytere som er godkjent i sitt hjemland kan tilby tjenester i alle EU-land, uten ytterligere kontroll eller godkjenning.

Merkel sa seg positivt innstilt til prinsippet, men mente det vil slå uheldig ut nå etter østutvidelsen.

Behandlingen av direktivet i EU-parlamentet er utsatt flere ganger på grunn av sterk uenighet, og Østerrike har foreslått å skrote hele forslaget.

Det var ellers bred enighet blant statslederne om at det er nødvendig å få på plass et budsjett for 2007 på neste toppmøte, i desember. Britenes forsøk i juni skar seg helt, og i går valgte vertskapet å prøve å finne ut hva EU-landene kan enes om, heller enn å rippe opp i gamle krangler.

Tema var globalisering og hva den fører med seg for EU.

Og selv om stemningen tilsynelatende var langt bedre enn i sommer, var tegnene på splittelse tydelige nok:

Frankrikes president Jacques Chirac brukte anledningen til å slå fast at Frankrike ikke er villige til å gi et øre mer i landbruksforhandlingene i WTO. Dersom EU-forhandlerne prøver seg på det, vanker det fransk veto, var advarselen.

Heller ikke det foreslåtte globaliseringsfondet, som skal hjelpe ofrene for globaliseringen til å skaffe seg nytt arbeid, fikk uforbeholden støtte. Både Tyskland, Sverige og Nederland var sterkt skeptiske - ikke minst fordi de frykter at de som store nettobetalere i EU også får mye av en slik regning.