Tokyo-avisa Shimbun skriver at de to landene siden 2002 i hemmelighet har diskutert en plan som går ut på at Russland får importere nordkoreansk uran, anrike det, for deretter å selge stoffet videre som kjernefysisk brensel til Kina og Vietnam.

Regjeringen i Nord-Korea har vist ny interesse for forslaget den siste tiden, ifølge Shimbun, som baserer sin artikkel på russiske regjeringskilder. Nord-Korea skal imidlertid ha stilt en betingelse, nemlig at russerne støtter kommuniststaten i sekslandssamtalene om det nordkoreanske atomprogrammet.

USA, Japan, Sør-Korea, Russland og Kina forsøker i disse samtalene å overtale Nord-Korea til å avvikle sitt atomprogram. Nord-Korea prøvesprengte et kjernefysisk våpen i oktober, noe som førte til at FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som skal hindre nordkoreanerne i å kjøpe eller selge materiale som kan brukes i masseødeleggelsesvåpen.

HO